• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de la targeta professional de mariner pescador.

  Objecte del tràmit

  Establir els requisits exigibles per a obtindre la targeta professional de mariner pescador, que acredite la capacitació professional dels mariners que exercisquen la seua activitat en barcos pesquers.

  A este efecte, s'entendrà com a mariner tot membre de la tripulació que exercisca la seua activitat com a tripulant subaltern en barcos pesquers i no dispose de titulació específica habilitant per a altres funcions en el barco.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  - Haver complit setze anys d'edat.

  - Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de Mariner Pescador o d'haver superat una prova d'aptitud sobre els coneixements teoricopràctics, el contingut dels quals es desenrotlla en l'apartat Informació Complementària.

  No podran, en cap cas, obtindre certificat satisfactori del curs, si les faltes d'assistència són superiors al 10 per cent de les hores teòriques. La part pràctica haurà de completar-se en la seua totalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.


  - I, preferentment, en:

  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA- ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965934661
  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA - CASTELLÓ
  AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Presentació de la sol·licitud en imprés normalitzat i documentació requerida.

  * PER A TOTS ELS CASOS:
  a) Dos fotografies recents.
  b) Resguard/comprovant d'ingrés de taxes.
  c) Llibreta d'inscripció marítima (1r full), excepte per a l'alta.
  d) Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. Per a persones físiques no caldrà presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les dades.
  e) En cas de ser major de 50 anys, certificat mèdic previ a l'embarcament, expedit per l'Institut Social de la Marina.

  * ALTA:
  a) Certificat d'estudis.

  * CANVI
  a) Còpia de la Llibreta Marítima, on consten els assentaments d'embarcament i desembarcament.
  b) Certificat de competència de mariner.

  * RENOVACIÓ:
  a) Targeta caducada.

  * DUPLICAT:
  a) Targeta deteriorada.
  b) Denúncia per robatori o pèrdua.

  * CONVALIDACIÓ:
  a) Targeta/es a convalidar.
  b) Títol a convalidar, traducció per intèrpret jurat, si és el cas.
  c) Programa d'estudis amb traducció per intèrpret jurat, si és el cas
  d) Certificat de les atribucions que el títol li conferix, amb traducció per intèrpret jurat si és el cas.

  * ALÇAMENT DE RESTRICCIÓ:
  a) Targeta anterior.
  b) Còpia de la Llibreta Marinera, on consten els assentaments d'embarcament i desembarcament.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ DE TARGETA PROFESSIONAL DE MARINER PESCADOR

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.