• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • ¿Qué se puede solicitar?

  Nom del tràmit

  Pagament telemàtic genèric (model 046)

  Objecte del tràmit

  Sistema d'ajuda que, per mitjà de les noves tecnologies, facilita el pagament del model 046 d'autoliquidació, emprant la passarel·la o plataforma de pagaments de la Generalitat.

  Inici
 • ¿Quién puede iniciarlo?

  Interessats/Sol·licitants

  Este sistema pot ser utilitzat per qualsevol persona física o jurídica, i podrà ser el mateix obligat tributari o persona distinta d'este.

  Requeriments

  - Disposar de document nacional d'identitat electrònic expedit pel Ministeri de l'Interior o de certificat reconegut, de persona física o jurídica, emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).
  - L'usuari propietari del certificat, ha de ser titular o persona autoritzada d'un compte corrent obert en una entitat financera col·laboradora que tinga habilitat com a modalitat de pagament l'abonament on-line. No obstant això, cada entitat pot tindre, addicionalment, les seues pròpies restriccions d'utilització, alienes al servici que presta la Generalitat.

  Inici
 • ¿Cuándo solicitarlo?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • ¿Qué documentación se debe presentar?

  Este procediment es tramita exclusivament de forma telemàtica.

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.