• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Aportació de documentació a un expedient obert en la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i no arxivat (excepte ajudes o subvencions).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient obert en la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i no arxivat (excepte ajudes o subvencions).

  Objecte del tràmit

  El tràmit té com a objecte:

  1. Aportar la documentació sol·licitada per l'Administració, per mitjà d'un requeriment d'esmena, a un expedient obert i no arxivat.

  2. Aportar també documentació a instàncies de l'interessat per a completar l'expedient.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars o persones en els quals deleguen.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació telemàtica s'ha de complir algun dels requisits següents:

  1. Haver rebut un requeriment d'esmena sobre un expedient obert.

  2. Haver sol·licitat un tràmit (sol·licitud, etc.) i tindre un expedient obert a què es vullga annexar més documentació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Quan l'aportació de documentació siga per causa d'un requeriment, el termini per a la seua presentació telemàtica serà el que establisca l'administració en el requeriment d'esmena.

  - Quan l'aportació de documentació es realitze a instàncies de l'interessat, es podrà presentar en qualsevol moment, sempre que l'expedient no estiga arxivat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació s'aportarà de la manera següent:

  - Quan es tracta d'una aportació documental que se li haja requerit, l'interessat annexarà en el tràmit els documents que se li hagen sol·licitat en format pdf, que hauran d'estar firmats digitalment quan se li requerisquen documents originals i no còpies.

  - En el cas d'una aportació documental a instàncies de l'interessat, annexarà aquells documents que considere necessaris amb els mateixos requisits del paràgraf anterior.

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.