• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de matrícula per a la realització de proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià - JQCV).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de matrícula per a la realització de proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià - JQCV).

  Objecte del tràmit

  Obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià següents:
  - Certificat de coneixements orals de valencià: A2
  - Certificat de grau elemental de coneixements de valencià: B1
  - Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià: C1
  - Certificat de grau superior de coneixements de valencià: C2
  - Certificat de capacitació tècnica, llenguatge administratiu.
  - Certificat de capacitació tècnica, correcció de textos.
  - Certificat de capacitació tècnica, llenguatge en els mitjans de comunicació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades en l'obtenció d'algun dels certificats esmentats.

  Requeriments

  1. Per a poder participar en les proves és necessari haver complit els setze anys, o complir-los durant l'any de la convocatòria.
  2. Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge en els mitjans de comunicació han d'estar en possessió del certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.
  3. Les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de correcció de textos han d'estar en possessió del certificat de grau superior de coneixements de valencià.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 26 d'abril del 2014.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT- ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 965936788
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AVDA. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 Valencia
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AVDA. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DE FORMA PRESENCIAL:
  Per a poder participar en les proves cal sol·licitar-ho presentant l'imprés normalitzat, que es trobarà a disposició dels interessats en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport i en la web de la JQCV .

  DE FORMA TELEMÀTICA:
  Les persones que disposen d'un DNI amb certificat electrònic incorporat o firma electrònica de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també podran fer la inscripció i l'abonament de les taxes per via telemàtica a través de la web .
  En este cas no serà necessària la presentació de la inscripció en cap registre.

  Impresos associats

  Imprés de matrícula per a la realització de proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.