Índex general de percepció del personal que atén el servei.