Nombre de trens amb retard inferior a tres minuts sobre total de trens anunciats