Percentatge mensual de neteges realitzades en trens sobre les programades.