% de queixes i suggeriments contestats en termini indicat