Cartes de servicis publicades

CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E.CLIM
Nom Data DOCV Correció Tríptic
Oficines Comarcals d’Agricultura
(En revisió)
02/04/2003
Carta de Serveis del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
17/05/2018
Centre d'Informació i Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CIDAM)
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
18/01/2019
CONS. D'ECONOMIA SOST.,SECT.PRODUC.,COMERC.I TREBA
Nom Data DOCV Correció Tríptic
Centres Servef de Formació
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
11/12/2017
Carta de Serveis de la Xarxa d' Espai LABORA
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
25/04/2018
Carta de Serveis de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
17/04/2019
CONS. D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Nom Data DOCV Correció Tríptic
Carta de Serveis Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
15/02/2018
Carta de Serveis a la Mar. Escoles de la Mar de la Generalitat.
21/05/2018
Carta de Serveis de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat
Carta de servicis electrònics
22/01/2019
Carta de Serveis de l'IVAM
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
08/04/2019
Carta de Serveis de la Subdirecció General de Formació del Professorat
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
13/06/2019
CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Nom Data DOCV Correció Tríptic
Seu Electrònica de la Generalitat
Carta de servicis electrònics
08/04/2019
Carta de Serveis de l'Agència Tributaria Valenciana (ATV)
Carta de servicis electrònics
27/01/2020
CONS. D'INNOVACIÓ, UNIVERSIT.,CIÈNCIA I S.DIGITAL
CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA
Nom Data DOCV Correció Tríptic
Institut Valencià d’Administració Pública
(En revisió)
22/09/2006
Carta de Serveis de la Inspecció General de Serveis
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
09/03/2018
Carta de Serveis del Telèfon d’Emergències 112
Carta de servicis electrònics
19/06/2018
CONS. DE PARTICIPACIÓ,TRANSPARÈNCIA,COOP.I QUALITA
Nom Data DOCV Correció Tríptic
Carta de Servicis de Cooperació al Desenrotllament i Solidaritat
(En revisió)
15/10/2010
Carta de Serveis de la Guia Prop Electrònica
Carta de servicis electrònics
23/02/2018
Carta de Serveis del Portal de Transparència de la Generalitat «GVA Oberta»
Carta de servicis electrònics
31/05/2018
Carta de Servicis del Servici d’Informació 012 de la Generalitat
07/06/2019
CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL,OBRES PÚBL.I MOVILIT
Nom Data DOCV Correció Tríptic
METROVALENCIA
24/02/2017
TRAM ALACANT
24/02/2017
Carta de serveis de Carreteres
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
25/02/2018
CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Nom Data DOCV Correció Tríptic
Carta de Serveis del Programa de donació i trasplantaments de la Comunitat Valenciana
05/04/2018
Carta de Serveis del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
01/03/2019
Carta de Serveis dels Serveis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP)
Carta de servicis electrònics
28/03/2019
Carta de Serveis dels Centres de Salut Pública de la Comunitat Valenciana
Carta de servicis electrònics
12/04/2019
Carta de Serveis d'Atenció a la Drogodependència i altres Trastorns Addictius
28/05/2019
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
Nom Data DOCV Correció Tríptic
Oficines Tourist Info
(En revisió)
15/07/2003
LLIG
(En revisió)
28/10/2003
Carta de Serveis de l'OCEANOGRÀFIC
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
09/03/2017
Carta de Serveis MUSEU DE LES CIÈNCIES PRÍNCEP FELIPE
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
09/03/2017
Carta de Serveis de l'HEMISFÈRIC
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
09/03/2017
Carta de Serveis del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Carta que conté compromisos de servicis electrònics
07/03/2019
VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL.INCLUSI.
Nom Data DOCV Correció Tríptic
Informació juvenil del IVAJ
(En revisió)
17/04/2003
Termalisme social
(En revisió)
24/12/2004
Platges Accessibles
(En revisió)
27/12/2004
Centre Dona 24 hores
(En revisió)
09/12/2005
Campaments d’estiu per a persones amb discapacitat
(En revisió)
09/12/2005
Menjar a casa
(En revisió)
29/12/2006
Carta de Servicis d' Integració Social de les Persones Inmigrants
(En revisió)
15/10/2010
Carta de Servicis d'Adopcions
(En revisió)
27/03/2012
Carta de Servicis d'Acolliment de Menors en Families Educadores
(En revisió)
27/03/2012
VICEPR.2A I CONS. D'HABITATGE I ARQUI.BIOCLIMÀTICA