Detail

Ayudantes de jardines


 • Description

  Ajudants de jardins


 • Organization

  Campello, el
  Oncina Giner, 7
  Tel:965637200
  Fax:965632982


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Specified requests

  Estar en possessió del carnet de manipulador de plaguicides nivell bàsic.


 • Ordinary fees

  5,15 €


  Fee description

  L'ingrés s'efectuarà en el compte de Caja Murcia 2043 0482 11 906000013.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Description of places

  TORN LLIURE


 • Documentation / Information

  - Instància de sol·licitud
  Junt amb la instància haurà de presentar-se la documentació següent:
  a) Còpia compulsada del DNI.
  b) Còpia compulsada del certificat, i acreditació de l'equivalència, si és el cas.
  c) L'abonament dels drets d'examen.


 • Place of submission

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, al carrer Alcalde Oncina Giner, número 7. • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.