Detail

Cuerpo Superior Facultativo Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria


 • Description

  Cos superior facultatiu institucions sanitàries de la Junta d'Andalusia, especialitat Veterinària.


 • Organization


  Junta de Andalucía: Consejería de Igualdad, Salud y Politicas Sociales
  Avenida de Hytasa, 14
  41005 Sevilla
  Tel.: 95 504 80 00 / 95 500 63 00
  Fax: 95 500 63 28
  Web:http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadsaludypoliticassociales.htm


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Places

  Nombre de places

  33

 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_ofertape2013_indice


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.