Guia de persones

Guia de persones

L'adscripció de persones és provisional fins que s'aplique el Decret 112/2023 pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de Presidència i de les Conselleries i la seua normativa de desplegament en la guia de departaments PROP de la Generalitat

All fields are optional