Logo Generalitat


El personal sanitari d'Igualtat podrà aportar el temps treballat com a mèrit en les oposicions de Sanitat

- La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives compta amb prop de 500 treballadors amb titulació sanitària
- L'equiparació dels barems és una reivindicació històrica dels treballadors soci-sanitaris adscrits a la Conselleria d'Igualtat

(02/12/2017) El personal sanitari adscrit als centres depenents de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i de Polítiques Inclusives s'equipara amb els treballadors del sistema valencià de salut en els criteris de baremació per a valorar els mèrits davant un concurs-oposició. Anteriorment no era així i açò els situava en desavantatge per a poder consolidar les places a les quals optaven.

Així consta en el decret pel qual s'aprova el reglament de selecció i provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del sistema valencià de salut, i que arreplega una reivindicació històrica dels professionals amb titulació social-sanitària que presten els seus serveis en centres depenents de la Conselleria d'Igualtat, com poden ser residències o centres d'infància, entre uns altres.

Igualtat compta amb prop de 500 professionals amb titulació social-sanitària que ocupen una plaça en els seus centres, dels quals 56 són llicenciats en medicina, 110 en infermeria, 13 en fisioteràpia i 310 compten amb formació d'auxiliar d'infermeria.

Fins ara el fet d'ocupar aquestes places en condició d'interinitat no puntuava al mateix nivell que ocupar una plaça en sistema de salut. Aquest fet provocava que en moltes ocasions el personal amb aquestes titulacions que cobreix places de forma provisional preferira acceptar places en les borses de Sanitat que en les d'Igualtat, doncs davant un futur concurse-oposició el temps treballat tenia un major valor que si ho feia per als centres depenents de la conselleria competent en matèria de serveis socials.

Aquest fet ocasionava problemes en les borses d'interinitat d'Igualtat, sobretot per a cobrir períodes vacacionals o baixes, ja que no havien candidats per a ocupar aquestes places.

El decret, aprovat aquest divendres pel ple del Consell i que es publicarà en el DOGV pròximament, acaba amb la situació actual, per la qual es valorava el temps treballat en els centres d'Igualtat, en el barem de mèrits de concurs tant per a la constitució de borses temporals com per als processos de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

El text actual estableix que quan els barems establisquen com mèrit haver treballat en les institucions sanitàries públiques, s'entendrà com a tals tant les depenents del Sistema Nacional de Salut, com les de caràcter social-sanitari, especialment aquelles la titularitat dels quals siga de la Generalitat i estiguen gestionades directament per la conselleria competent en serveis socials.


Pàgina web: http://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat