Logo Generalitat


Sanitat obrirà la borsa de treball temporal per a totes les categories professionals el pròxim 5 de novembre

- La inscripció es fa telemàticament a través d'una aplicació nova informàtica de gestió de sol·licituds
- Com a novetat s'informa de les ofertes tramitades per categories i departaments en l'últim any, de manera que facilita al candidat l'elecció

(02/10/2018) La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública procedirà a l'obertura de la 16a edició de la borsa de treball temporal de les institucions sanitàries que gestiona directament la Conselleria, el termini d'inscripció de la qual s'iniciarà el pròxim 5 de novembre, tal com s'ha informat en la Comissió Central de Llistes d'Ocupació Temporal d'Institucions Sanitàries.

Està dirigida tant a nous candidats com als aspirants ja inscrits per a la renovació de mèrits o modificació en les categories o departaments.

També s'hi convoquen totes les categories professionals que ja hi ha en la borsa i les creades mitjançant el Decret 44/2017: operador de cambra hiperbàrica, periodista i especialistes en infermeria pediàtrica i geriàtrica.

La resolució per la qual es convoca el procediment es publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (consultar ací) al llarg del mes d'octubre i s'hi establiran els terminis d'inscripció i de presentació de la documentació, i també tota la informació relativa a les categories i departaments oferits. El termini d'inscripció serà del 5 al 23 de novembre, els dos inclosos.

Com a novetat respecte a les últimes obertures, per primera vegada es publicaran el nombre d'ofertes de treball tramitades a través de l'aplicació de gestió de les llistes d'ocupació temporal al llarg de l'any per categories i departaments en tota la Comunitat. Amb aquesta informació es pretén ajudar els candidats en l'elecció, d'acord amb els seus interessos i la situació real de les ofertes gestionades.

Inscripció via telemàtica amb novetats

La inscripció a la borsa de treball temporal es farà telemàticament i els requisits previs a la sol·licitud són: disposar del certificat de la signatura electrònica compatible amb l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana o el DNI electrònic per a signar la sol·licitud per via telemàtica, i són admesos els certificats DNI-e i el certificat de persona física.
Enguany, com a novetat, s'incorpora també a aquest procediment el sistema d'identificació denominat Cl@ve, un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

El seu objectiu principal és que el ciutadà puga identificar-se mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), que seran iguals per a l'accés als diversos serveis de l'Administració. Amb això, s'evita la necessitat de recordar diferents claus d'accés.

Una altra de les novetats d'aquesta obertura és la millora de l'aplicació informàtica de gestió d'inscripcions. El sistema agilitzarà l'emplenament de les sol·licituds carregant automàticament les dades disponibles en l'aplicació. D'aquesta manera, el candidat únicament haurà de fer les modificacions que considere oportunes.

A fi d'ajudar el ciutadà en la gestió del procediment telemàtic, s'habilitaran punts de suport en les direccions territorials i la gerència d'Alcoi i els departaments de salut principals.


Pàgina web: http://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat