Logo Generalitat


El Consell autoritza el conveni per a la incorporació dels seus organismes i unitats competents al sistema VioGén

- El sistema VioGén és una aplicació informàtica creada pel Ministeri de l'Interior que porta funcionant des del 2007
- Es crearà una nova base de dades comuna que permeta tindre coneixement permanent de les circumstàncies de les víctimes

(29/11/2019) - El sistema VioGén és una aplicació informàtica creada pel Ministeri de l'Interior que porta funcionant des del 2007
- Es crearà una nova base de dades comuna que permeta tindre coneixement permanent de les circumstàncies de les víctimesEl Consell ha autoritzat la subscripció del conveni entre el Ministeri de l'Interior i la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública per a dur a terme les actuacions que es consideren necessàries per a la incorporació d'usuaris adscrits als diferents òrgans, entitats, organismes i unitats de la Comunitat Valenciana en el sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere (VioGén).

Atés que, tant el Ministeri d'Interior com la Generalitat són conscients de la gravetat i persistència de les infraccions penals comeses en l'àmbit familiar, i més concretament en el de la violència de gènere, consideren necessari aprofundir en les mesures de protecció a les víctimes, a través d'una adequada coordinació de les actuacions entre les dues administracions, amb la finalitat de previndre i evitar riscos de noves agressions.

Per tant, resulta fonamental disposar d'un registre amb la informació que permeta fer un seguiment individualitzat de les circumstàncies d'aquestes víctimes i de l'evolució del risc que es troben.

D'acord amb la necessitat exposada de millorar l'eficàcia en la protecció de les víctimes i en desenvolupament dels articles 31 i 32.2 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, l'Acord de Consell de Ministres, de 15 de desembre de 2006, va aprovar el 'Catàleg de mesures urgents en la lluita contra la violència de gènere'.

Entre les mesures aprovades s'inclou la creació d'una nova base de dades comuna per a les forces i cossos de seguretat que permeta tindre coneixement permanent de les circumstàncies de les víctimes per a dur a terme una valoració del risc objectiu de patir noves agressions i adoptar les mesures de protecció adequades.

En compliment dels anterior, el Ministeri de l'Interior va desenvolupar una aplicació informàtica, que porta funcionant ininterrompudament a Espanya des del 26 de juliol de 2007, que dona suport al sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (sistema VioGén).

Aquest sistema constitueix un instrument bàsic per a realitzar la valoració del nivell de risc de noves agressions, graduar les respostes i les mesures policials de protecció. A més, aquesta aplicació és fonamental perquè l'Administració, entitats, unitats i organismes es coordinen i proporcionen protecció a les víctimes de violència de gènere.


Pàgina web: http://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat