Logo Generalitat


Igualtat adapta la renda valenciana d'inclusió per a fer-la compatible amb l'ingrés mínim vital de l'Estat

- Està prevista la sol·licitud conjunta de les dues prestacions a través d'un conveni de la Generalitat amb l'INSS
- L'RVI estableix un itinerari professional i individualitzat d'inclusió social

(30/06/2020) - Està prevista la sol·licitud conjunta de les dues prestacions a través d'un conveni de la Generalitat amb l'INSS
- L'RVI estableix un itinerari professional i individualitzat d'inclusió socialLa Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha assegurat la compatibilitat de la renda valenciana d'inclusió (RVI) amb l'ingrés mínim vital (IMV) de l'Estat a través de l'adaptació que ha dut a terme de la mateixa llei de la renda valenciana d'inclusió, amb l'objectiu d'harmonitzar els dos sistemes d'ajudes, evitar tràmits i duplicitats entre les dues prestacions i facilitar-hi l'accés.

El nou decret publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV), i que es va aprovar en l'últim Ple del Consell, adapta diversos articles de la llei per a poder aclarir i simplificar els dos conceptes normatius i permetre l'adaptació de les dues prestacions.

D'aquesta manera, l'RVI passa a ser una prestació complementària de l'IMV aprovat pel Govern central com a resposta al context social, econòmic i sanitari que està vivint el país per la COVID-19, i establit sense perjudici de les ajudes d'aquestes característiques que ja hi ha a les comunitats autònomes.

Amb l'adaptació de la normativa autonòmica la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es pot preservar l'RVI com una prestació pròpia de la Comunitat Valenciana, que no només compta amb el vessant econòmic de l'IMV sinó que, a més, acompanya les prestacions econòmiques d'atenció professional i d'elaboració d'itineraris d'inclusió individualitzats.

Cal recordar que la renda valenciana d'inclusió va nàixer a fi d'afavorir que la persona beneficiària de la prestació econòmica poguera trencar amb els elements que provoquen la seua exclusió social i amb el cicle de pobresa material i social en el qual es troba immersa per factors aliens a la seua voluntat.

Càlcul de la prestació

Amb el decret del Consell, l'RVI serà complementària de l'IMV, o de qualsevol altra prestació de garantia d'ingressos mínims de caràcter estatal que puga substituir-la, fins a un màxim de l'import del mòdul garantit que corresponga percebre en concepte d'RVI.

Pel que fa al càlcul i la quantia que cal percebre, el decret estableix que si una persona beneficiària o destinatària percep l'IMV se li restarà de la quantia que percep corresponent a l'RVI.

En cas què l'import de l'IMV siga superior que el de l'RVI, l'import reconegut serà zero, però es mantindrà la persona com a titular de la renda valenciana d'inclusió perquè procure el dret a la prestació professional dels itineraris d'inclusió.

Així mateix, i per a agilitzar tot el procés de tramitació, es preveu la sol·licitud conjunta de les dues prestacions, que es podrà regular mitjançant un conveni de la Generalitat amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

El decret del Consell regula novament el procediment per a poder compatibilitzar les dues prestacions. A més, hi afig la possibilitat de la sol·licitud anticipada i la regulació del procediment d'urgència per a agilitzar la tramitació en casos especials com el de la situació de pandèmia per la COVID-19.

Requisits per a l'RVI

Tal com s'estableix, les persones beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió hauran de reunir els requisits següents:

-Residència efectiva de 12 mesos a la Comunitat Valenciana.
-En els casos de persones sense llar, els ajuntaments hauran de facilitar-los l'empadronament.

-Si no perceben cap prestació contributiva, o no contributiva, i compleixen els requisits per a percebre l'RVI, podran accedir a rendes de garantia.

S'estableixen com a exemptes de complir els requisits les persones sol·licitants d'asil, refugiades, exiliades, apàtrides; relacionades amb la prostitució, el tràfic de blanques, l'explotació sexual, o la violència masclista i intrafamiliar.

A més, en aquells casos en què els Serveis Socials municipals justifiquen circumstàncies extraordinàries es podrà accedir a l'RVI, a pesar de no complir amb els requisits establits.


Pàgina web: http://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat