Logo Generalitat


El IIS La Fe y la UV crearán un observatorio de atención a la multiculturalidad en investigación biomédica

- El projecte busca reduir caires i abordar projectes d'investigació a gran escala

(22/11/2021) - El projecte busca reduir caires i abordar projectes d'investigació a gran escala


L'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), a través del Biobanc La Fe i l'Institut d'Investigació de Desenvolupament Local (IIDL) de la Universitat de València (UV), crearan un observatori sociosanitari d'atenció a la multiculturalitat en investigació biomèdica. Es tracta d'una iniciativa innovadora que permetrà que el Biobanc La Fe es convertisca en un lloc de referència per a guiar en el procés de donació de mostres biològiques des d'un punt de vista social i ètic.

L'objectiu del projecte Columbia, emmarcat en el programa Vlc-Biomed, és establir els mecanismes de comunicació adequats per a arribar a pacients de grups racials diferents atesos en l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, com ara els donants potencials de les mostres biològiques que, posteriorment, s'utilitzen per a investigar.

Un dels objectius serà quantificar i visualitzar, mitjançant un mapa geopolític, la distribució de la raça i la nacionalitat dels donants que han participat en les donacions al biobanc, amb la finalitat d'abordar els possibles caires en la tipologia de mostres disponibles. Aquests caires es deuen, principalment, a la falta de dades sobre la cosmogonia, l'etnicitat o les creences, uns trets importants que poden ser barreres, tant per a investigadors com per a pacients, a l'hora de plantejar una possible donació.

El projecte Columbia ajudarà a conéixer la diversitat de les persones donants i estudiarà el mapa geopolític actual en investigació biomèdica, un element clau per a abordar projectes d'investigació a gran escala, que, sens dubte, resultarà determinant. Així mateix, s'establiran, per primera vegada, uns protocols d'actuació centrats en el tracte personalitzat i dirigit als diversos grups socials, racials, religiosos o ètnics.

Diversitat cultural i heterogeneïtat

L'obtenció de les donacions del material biològic per a la investigació translacional, clínica i biomèdica ha d'atendre la diversitat cultural i l'heterogeneïtat de la societat, segons les necessitats, els desitjos i les preferències, i garantir que els pacients i les famílies tinguen la informació i el suport necessaris per a una participació efectiva. La diferència cultural no ha de ser un obstacle, per això resulta necessari explicar, d'acord amb la idiosincràsia dels diversos col·lectius, com s'hi pot participar i quins són els beneficis que té aquesta participació per a la societat.

Es tracta d'una nova línia d'investigació que uneix dos vessants, el científic i el social, per a normalitzar la inclusió de les persones migrants en la nostra societat. Per això, Columbia pretén donar a conéixer la funció dels biobancs a la població migrant i garantir-ne l'atenció i la integració.

Equip biomèdic, jurídic, sociològic i psicològic

Aquest projecte d'investigació implica una col·laboració interinstitucional amb la Universitat de València i altres xarxes socials destinades a estudiar la multiculturalitat des de distintes disciplines i àrees del coneixement de les ciències socials, a més de les biomèdiques i les tecnològiques. Una sinergia de gran rellevància entre ciència i societat que no havia tingut lloc fins ara.

El punt de partida d'aquesta contribució científica i social sorgeix de la col·laboració entre el Biobanc La Fe i els investigadors de l'IIDL de la Universitat de València, i s'estén a les unitats de treball social i els serveis socials de les àrees de salut, així com a les associacions d'immigrants de la província de València.

L'equip de La Fe està format pel doctor José Cervera i per Raquel Amigo, director i coordinadora, respectivament, del Biobanc La Fe, i per Serafín Rodríguez, assessor jurídic del Comité d'Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm) de l'Hospital La Fe. Un equip multidisciplinari que treballa per a donar resposta als problemes que pot generar en la investigació biomèdica el caire en les mostres i l'objectiu de les quals és, entre altres, elaborar una guia de bones pràctiques d'atenció a la multiculturalitat en la investigació biomèdica.

Per part de l'IIDL de la UV, la sociòloga Ana Sales, el sociòleg José Vicente Pérez-Cosín i la psicòloga Josefa Fombuena formen l'equip d'investigadors que tractarà de treballar el vessant més social del projecte d'innovació, que espera acabar amb la barrera que suposa la diferència cultural en alguns aspectes.


Pàgina web: http://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat