Nota de premsa

El Consell acorda demanar al Ministeri d'Indústria un segon canal múltiple digital de cobertura autonòmica
22/01/2016

El Consell ha acordat sol·licitar al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme la reserva i l'assignació de l'ús d'un segon canal múltiple digital de cobertura autonòmica, que la Comunitat Valenciana va perdre després de la reordenació de l'espectre radioelèctric que es va produir amb l'aprovació del nou Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Terrestre en 2014 (Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre).

D'aquesta manera, el Consell espera que la Comunitat Valenciana torne a disposar de dos canals múltiples; l'un, per a les emissions en alta definició i estàndard de la futura TVV, i un altre, per als llicenciataris privats i per a les emissions de les televisions públiques de les altres comunitats autònomes amb què ja hi ha un acord per a la reciprocitat de les respectives emissions.

Cal recordar que anteriorment a aquesta reordenació, el Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Terrestre per a la cobertura autonòmica va assignar a la Comunitat Valenciana dos múltiples per a les emissions de TDT d'àmbit autonòmic.
A través del primer d'ells emetien Canal 9, Punt 2, Nou 24 i els dos canals explotats per les TDT privades de caràcter autonòmic; el segon d'ells era utilitzat per a l'emissió de Canal 9 en alta definició, Punt 2 i Nou 24 en definició estàndard. No obstant això, aquest segon múltiple digital va deixar d'emprar-se dos mesos abans de tancament de TVV quan la televisió pública autonòmica va deixar d'emetre en alta definició i només operava pel múltiple 1.

Després de la nova ordenació de l'espai radioelèctric que va tindre lloc en 2014, a la Comunitat Valenciana se li va assignar únicament un múltiple per a les emissions de TDT d'àmbit autonòmic, tenint en compte que només s'estaven emprant dues freqüències del primer dels seus múltiples pel tancament de les emissions de TVV.

No obstant això, el Consell considera fonamental el segon múltiple per a assentar les bases del nou ecosistema audiovisual valencià.

Emissores sense ànim de lucre

Així mateix, el Ple del Consell ha acordat sol·licitar al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme l'assignació de l'espai radioelèctric necessari per a la posada en marxa de serveis de comunicació audiovisual i radiofònics comunitaris sense ànim de lucre a la Comunitat Valenciana.

El Consell és conscient que els mitjans de comunicació són un element fonamental en la societat, ja que contribueixen a fer efectiva la pluralitat i llibertat pròpia d'un sistema social i democràtic, a més de servir d'instrument per a l'educació i per a la difusió de la nostra cultura.

L'absència d'espai radioelèctric disponible impedeix a la Generalitat donar resposta a les distintes emissores sense ànim de lucre que actualment tenen sol·licitada una freqüència. Amb l'acord adoptat, del qual s'informarà a les entitats interessades, el Consell comanda a la Secretaria Autonòmica de Comunicació de la Presidència de la Generalitat a realitzar les actuacions que siguen necessàries per a resoldre aquesta ineficiència.

L'objecte de la petició es fonamenta en l'article 20.1 de la Constitució Espanyola, on es reconeix i es protegeix els drets fonamentals d'expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions per mitjà de la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció, així com el de comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió.

Compartir El Consell acorda demanar al Ministeri d"Indústria un segon canal múltiple digital de cobertura autonòmica Compartir El Consell acorda demanar al Ministeri d"Indústria un segon canal múltiple digital de cobertura autonòmica Compartir El Consell acorda demanar al Ministeri d"Indústria un segon canal múltiple digital de cobertura autonòmica Compartir El Consell acorda demanar al Ministeri d"Indústria un segon canal múltiple digital de cobertura autonòmica Compartir