Nota de premsa

Educació convoca subvencions per valor de 6,2 milions d'euros per a escoles de música, dansa i associacions musicals amb escoles d'educands
22/08/2016

La conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat hui en el DOCV les tres resolucions per les quals es convoquen les subvencions dirigides a centres d'ensenyament no reglat de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre.

Les subvencions convocades arriben als 6.284.282 euros i tenen com a objectiu el sosteniment de les escoles de música, escoles d'educands, escoles de dansa o escoles de música i dansa que imparteixen ensenyament no reglat, amb el propòsit d'impulsar i promocionar aquestes escoles.

Amb aquestes ajudes la conselleria d'Educació vol continuar millorant la qualitat dels serveis educatius musicals donada la importància pedagògica que la música té en el sistema educatiu valencià, i per a això dóna suport econòmic a la tasca de corporacions locals i altres entitats que ofereixen als ciutadans un ensenyament de música de qualitat i el més pròxima possible al seu lloc de residència.

De la mateixa manera, a través d'aquestes ajudes la Generalitat contribueix a mantindre i impulsar la tradició musical valenciana, així com a promoure la col·laboració institucional en la docència musical a fi de garantir aquest tipus d'ensenyaments tan arrelats a la Comunitat.

El termini per a sol·licitar les tres modalitats de subvenció finalitzarà el 9 de setembre. Els interessats podran presentar telemàticament les seues sol·licituds a través de la pàgina https://sede.gva.es

Modalitats convocades

La Conselleria ha convocat tres modalitats de subvencions per a la promoció de la música i la dansa. En concret, les subvencions dirigides a escoles de dansa per a contribuir al finançament parcial d'aquests centres durant el curs acadèmic 2015-16 és de 100.000 euros, dels quals el 60% es destinarà a escoles de titularitat municipal i el restant 40% a escoles privades sense ànim de lucre.

Es tracta de la primera vegada que la Conselleria d'Educació convoca una línia d'ajudes dirigida exclusivament a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre; d'aquesta manera es vol reforçar el suport de la Generalitat a aquests ensenyaments.

S'assignarà inicialment un mòdul de 500 euros per cada localitat atesa a aquelles escoles que tinguen un àmbit supramunicipal o comarcal. La quantitat restant es repartirà entre tots els sol·licitants segons les despeses generades en el curs escolar fins a cobrir un 33% de les despeses del pressupost de cada una de les entitats sol·licitants, sempre que hi haja crèdit disponible per a això.

Quant a les subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa, preveuen un import de 6.035.409 euros que es concediran tenint en compte criteris com la quantitat de professorat o d'alumnat matriculat en el centre. Aquests centres tenen un paper fonamental en l'ensenyament dels coneixements musicals generals, però al mateix temps potencien també altres estils musicals, a més de la música antiga i tradicional, com per exemple el jazz i les seues distintes agrupacions.

De la mateixa manera, la convocatòria estableix una assignació inicial d'un mòdul de 500 euros per cada localitat atesa a aquelles escoles que tinguen un àmbit supramunicipal o comarcal. La quantitat restant es repartirà entre tots els sol·licitants segons les despeses generades en el curs escolar fins a cobrir un 15% de les despeses del pressupost de cada una de les entitats sol·licitants, sempre que hi haja crèdit disponible per a això.

Finalment, la conselleria d'Educació convocarà subvencions destinades a les societats musicals de la Comunitat Valenciana amb escoles d'educands, per a contribuir al finançament de les activitats dutes a terme per al foment de l'ensenyament de la música i de la promoció i difusió de la cultura musical durant el curs acadèmic 2015-16.

L'import de les ajudes serà de 148.873 euros, encara que es pretén impulsar un canvi d'aquestes escoles perquè es convertisquen en escoles de música. El termini de presentació de les sol·licituds conclourà el 9 de setembre. Del total de les ajudes, el 30% es destinarà a escoles d'educands sense despeses de personal docent, i el restant 70% per a aquelles amb despeses de personal docent.

S'assignarà inicialment un mòdul de 500 euros a aquelles escoles que complisquen tots els requisits per a ser inscrites com a escoles de música; la quantitat restant es repartirà fins a cobrir el 33% de les despeses del pressupost de cada una de les entitats sol·licitants, sempre que existisca crèdit disponible.

Compartir Educació convoca subvencions per valor de 6,2 milions d"euros... Compartir Educació convoca subvencions per valor de 6,2 milions d"euros... Compartir Educació convoca subvencions per valor de 6,2 milions d"euros... Compartir Educació convoca subvencions per valor de 6,2 milions d"euros... Compartir