Nota de premsa

Sanitat implanta el servei de wifi en tots els hospitals públics de la Comunitat Valenciana
02/03/2019

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha implantat en tots els hospitals de la xarxa pública la infraestructura requerida perquè els i les pacients i els seus familiars i acompanyants puguen usar un servei de wifi lliure per a l'accés a Internet.

Aquesta xarxa wifi de cortesia, anomenada WIFI-SANITAT, permet la navegació lliure des dels dispositius mòbils de les persones usuàries, cosa que possibilita la consulta dels seus correus electrònics, xarxes socials, aplicacions i pàgines web.

Com ha manifestat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, "aquesta iniciativa forma part del Pla d'humanització que està duent a terme la Conselleria de Sanitat, la finalitat de la qual és oferir més confort, tant a pacients com a professionals, en els centres públics sanitaris".

La infraestructura física que forma la xarxa corporativa sense fil és única en cada hospital i es gestiona de manera centralitzada. S'ha reservat una amplada de banda per a l'ús exclusivament professional per part del personal sanitari per a les anotacions en la història clínica o la dispensació de medicaments, de manera que sempre estiga garantida la seguretat de l'accés a les dades clíniques per als i les professionals que ho requerisquen i es preserve la confidencialitat de la informació.

Per a l'ús per part de pacients i acompanyants es reserva una altra amplada de banda per a navegació lliure no tutelada. El desplegament s'ha dut a terme en les àrees de l'hospital en què les persones són ateses. Tenen especial rellevància les àrees d'hospitalització pediàtrica i les zones d'hospital de dia, on s'atenen pacients que reben tractaments oncològics o hemodiàlisi; aquestes persones podran veure alleujada l'espera mentre estan sotmeses al seu tractament terapèutic gràcies a l'ús gratuït d'Internet. Així mateix, el servei està disponible en les àrees d'Urgències, Consultes Externes i Hospitalització.

Aquest servei de wifi lliure no afecta l'ús que els i les professionals sanitaris requereixen de la infraestructura de xarxa per a l'ús clínic. Per això, tindrà paràmetres que facen desconnexions automàtiques dels dispositius dels usuaris durant períodes prolongats sense utilització.

Al llarg del mes de març es fixarà en els hospitals la cartelleria indicativa de les condicions d'ús de WIFI-SANITAT, així com les contrasenyes per a l'accés al servei, que tindrà unes característiques anàlogues a les que s'ofereixen en altres espais públics com els aeroports.

Aquest servei completa l'oferta d'entreteniment a disposició dels i les pacients, que ja es va iniciar amb la posada en marxa del servei de TV gratuït en els hospitals. Amb els dos serveis, la Conselleria de Sanitat ofereix a les persones del sistema públic de salut un entorn més amigable mentre són ateses en les dependències hospitalàries.

Compartir Sanitat implanta el servei de wifi en tots els hospitals públics de la Comunitat Valenciana Compartir Sanitat implanta el servei de wifi en tots els hospitals públics de la Comunitat Valenciana Compartir Sanitat implanta el servei de wifi en tots els hospitals públics de la Comunitat Valenciana Compartir Sanitat implanta el servei de wifi en tots els hospitals públics de la Comunitat Valenciana Compartir