Nota de premsa

El Consell aprova el primer Pla biennal de transparència 2019-2021
26/04/2019

El Ple del Consell ha aprovat el primer Pla biennal de transparència 2019-2021, que compta amb un pressupost d'1.315.720 euros, iniciativa que es posa en marxa després d'obrir un procés participatiu de consulta per a recollir aportacions i propostes de la ciutadania, que va finalitzar el passat 4 de març.

El nou pla, que pretén planificar la política de transparència de la Generalitat per a consolidar i aprofundir en el compromís adquirit, dona resposta a l'exigència de la societat d'assolir una transparència efectiva i obrir una finestra d'oportunitats per a traçar noves polítiques orientades a les necessitats de la ciutadania valenciana.

El primer Pla biennal de transparència suposa una aposta per avançar cap a una administració transparent, íntegra, participativa, eficaç i basada en el bon govern, com a estratègia per a l'adopció del nou paradigma que suposa el govern obert i establir una nova manera de relació entre l'Administració i la ciutadania de la Comunitat.

El pla consta d'una part diagnòstica i metodològica. Està estructurat en tres nivells: sis grans línies estratègiques, mesures incloses en cada una de les línies i actuacions per a assolir els objectius. A més, recull la manera d'avaluar el grau de compliment.

Els eixos essencials del document s'orienten a garantir l'accés efectiu a la informació pública; promoure la cultura de la transparència entre la ciutadania; realitzar una gestió eficaç i eficient de la transparència; crear un marc de planificació, avaluació i rendició de comptes de les polítiques públiques; generar valor i coneixement per mitjà del foment de l'ús de les dades obertes, i fomentar la innovació en la Generalitat mitjançant la col·laboració i la participació social i interna.

Per a mesurar el grau de compliment del Pla biennal es durà a terme una avaluació intermèdia en el segon trimestre de 2020 que es podrà consultar en el portal GVA Oberta i que inclourà, a més, informació del grau d'execució de cada línia estratègica i cada mesura del pla.

Compartir El Consell aprova el primer Pla biennal de transparència 2019... Compartir El Consell aprova el primer Pla biennal de transparència 2019... Compartir El Consell aprova el primer Pla biennal de transparència 2019... Compartir El Consell aprova el primer Pla biennal de transparència 2019... Compartir