Nota de premsa

La Generalitat posa a disposició dels operadors el tràmit de sol·licitud d'exempció de taxes per a desplegar xarxes de fibra òptica a les carreteres
22/05/2019

- El Consell va aprovar a finals de l'any passat la modificació de la Llei de taxes de la Generalitat per a suprimir les tarifes pel desplegament de fibra òptica a les carreteres de titularitat autonòmica
- La mesura pretén impulsar l'extensió de xarxes de banda ampla en el territori i, molt especialment, en zones rurals d'interior i polígons industrialsLa Generalitat ha publicat el tràmit electrònic per a sol·licitar el certificat necessari que permeta aplicar l'exempció de la taxa per al desplegament de xarxes de banda ampla a les carreteres de titularitat de la Generalitat.

El Consell va aprovar, el desembre de 2018, la modificació de la Llei de taxes de la Generalitat per a suprimir les tarifes pel desplegament de fibra òptica a les carreteres i facilitar l'extensió de la cobertura de banda ampla, de manera especial en les zones rurals poc poblades i polígons industrials.

El tràmit electrònic (consulteu ací) que s'ha posat a disposició dels operadors de telecomunicacions permet sol·licitar el certificat d'exempció del pagament de taxes a aquells que duguen a terme, o tinguen previst fer-ho, instal·lacions per al desplegament o l'explotació d'una xarxa pública de telecomunicacions que permeta oferir serveis de banda ampla i que implique l'ocupació o l'ús de béns de domini públic de la Generalitat, concretament en carreteres (consulteu ací).

Amb la supressió d'aquesta taxa, el Consell impulsa de manera significativa el desplegament de xarxes de banda ampla al territori, especialment en zones rurals d'interior i polígons industrials, atés que s'estima que, dels elevats costs que comporta el desplegament d'aquest tipus de xarxes, més del 75 % en són derivats de les obres per a l'estesa de fibra òptica.

La Comunitat Valenciana se situa, així, en el grup de comunitats autònomes que, com el País Basc, més afavoreixen el desplegament de xarxes de banda ampla d'alta velocitat en béns de domini públic de titularitat autonòmica mitjançant aquest tipus de mesures fiscals.

Anul·lar aquestes taxes era una de les mesures més requerides pel sector de les telecomunicacions, ja que la realitat del desplegament de fibra a les àrees rurals de la Comunitat Valenciana distava molt dels objectius marcats per la Unió Europea per a 2020. La mesura afavoreix aquest tipus d'infraestructures clau, tant per a la vertebració del territori com per a l'impuls de la competitivitat de l'economia.

Pla de banda ampla

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, ha posat en marxa el Pla de banda ampla d'alta velocitat de la Generalitat.

Aquest pla recull els objectius que la Comissió Europa estableix fins a 2020 per a avançar cap a una cobertura per a totes les llars, urbanes i rurals, de connectivitat a 100 megabits per segon o superior, amb capacitat de ser migrada a 1 gigabit per segon.

En termes d'infraestructures, aquests objectius impliquen la disponibilitat de xarxes basades en fibra òptica que arriben a l'usuari final o, almenys, molt prop de l'usuari connectat.

A la Comunitat Valenciana, la fibra òptica arriba fonamentalment a zones costaneres amb elevada densitat de població. Les zones on el desplegament d'aquestes xarxes és inferior són les rurals i les d'interior. Pel que fa a àrees d'activitat econòmica, gran part dels polígons industrials manquen actualment de fibra òptica per a la connectivitat de les empreses.

Aquest dèficit de cobertura es deu al fet que aquestes zones no tenen incentiu suficient en el mercat liberalitzat de les telecomunicacions, ja que les inversions necessàries solen ser més elevades, atés la dispersió territorial dels nuclis de població i el retorn molt inferior, per la demanda reduïda.

Les taxes que s'han suprimit ara desincentivaven la inversió, malgrat que una de les prioritats del Consell és portar la cobertura de xarxes de banda ampla a tots els racons de la Comunitat Valenciana, com a factor d'inclusió social, vertebració territorial i motor del canvi de model econòmic.

Compartir La Generalitat posa a disposició dels operadors el tràmit de sol·licitud d"exempció de taxes per a desplegar xarxes de fibra òptica a les... Compartir La Generalitat posa a disposició dels operadors el tràmit de sol·licitud d"exempció de taxes per a desplegar xarxes de fibra òptica a les... Compartir La Generalitat posa a disposició dels operadors el tràmit de sol·licitud d"exempció de taxes per a desplegar xarxes de fibra òptica a les... Compartir La Generalitat posa a disposició dels operadors el tràmit de sol·licitud d"exempció de taxes per a desplegar xarxes de fibra òptica a les... Compartir