Nota de premsa

El Consell aprova el decret pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de Presidència i de les conselleries
05/07/2019
El Consell aprova el decret pel qual s"estableix l"estructura orgànica bàsica de Presidència i de les conselleries

- L'estructura del Consell està composta per 29 secretaries autonòmiques i 84 direccions generals


El Consell ha aprovat el decret pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de Presidència i de les conselleries.

D'aquesta manera, l'estructura del Consell estarà composta per la Presidència de la Generalitat, dues vicepresidències i nou conselleries, que, al seu torn, estan organitzades en 29 secretaries autonòmiques i 84 direccions generals.

Estructura del Consell

Presidència

-SA de Presidència
· DG de Coordinació de l'Acció del Govern
· DG de Relacions amb les Corts
· DG de Coordinació del Diàleg Social
-SA de Promoció Institucional i Cohesió Territorial
· DG de Promoció Institucional
· DG d'Administració Local
· DG de l'Agència Valenciana Antidespoblament
-SA de Comunicació
· DG de Relacions Informatives
· DG d'Anàlisi i Polítiques Públiques
-SA per a la Unió Europea i Relacions Externes
· DG de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat
· DG de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional
-SA de Turisme
· DG de Turisme
-Advocacia General de la Generalitat
· DG d'Advocacia

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

-SA de Vicepresidència
· DG de Coordinació Institucional de la Vicepresidència
· DG del Secretariat i Portavocia del Consell
-SA d'Atenció Primària i Serveis Socials
· DG d'Atenció Primària
· DG d'Acció Comunitària i Barris Inclusius
· DG d'Infància i Adolescència
-SA d'Igualtat i Diversitat, amb 4 direccions generals
· DG de l'Institut Valencià de les Dones
· DG d'Igualtat i Diversitat
· DG de Diversitat Funcional i Salut Mental
· DG de Persones Majors
-SA de Planificació i Organització del Sistema
· DG de Gestió i Organització del Sistema
· DG de Centres de Serveis Socials
· DG de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

· DG de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona
-SA d'Habitatge i Funció Social
· DG d'Habitatge i Regeneració Urbana
· DG d'Emergència Habitacional i Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana
-SA d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica
· DG de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica
· DG d'Innovació Ecològica en la Construcció

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

-SA de Model Econòmic i Finançament, amb 3 direccions generals
· DG del Sector Públic i Patrimoni
· DG de Model econòmic, Finançament Autonòmic o Política Financera
· DG de Fons Europeus
-SA d'Hisenda
· DG de Pressupostos
· DG de Tributs i Joc
· DG de Tecnologies de la Informació i Comunicacions
-Intervenció General
· DG de la Intervenció

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

-SA de Seguretat i Emergències
-SA de Justícia i Administració Pública
· DG de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia
· DG de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia
· DG de Planificació estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública
· DG de Funció Pública

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

-SA d'Educació i Formació Professional
· DG d'Innovació Educativa i Ordenació
· DG de Centres Docents
· DG de Personal Docent
· DG de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
· DG d'Inclusió Educativa
· DG de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
· DG d'Infraestructures Educatives
-SA de Cultura i Esport
· DG de Cultura i Patrimoni
· DG d'Esport

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

· DG de Recursos Humans
-SA de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
· DG d'Assistència Sanitària
· DG de Farmàcia i Productes Sanitaris
· DG de Salut Pública i Addiccions
-SA d'Eficiència i Tecnologia Sanitària
· DG de Règim Econòmic i Infraestructures
· DG d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària
· DG de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

-SA d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
· DG d'Economia Sostenible
· DG d'Emprenedoria i Cooperativisme
· DG d'Indústria, Energia i Mines
· DG d'Internacionalització
· DG de Comerç, Artesania i Consum
-SA d'Ocupació
· DG de Treball, Benestar i Seguretat Laboral
>Labora, Servei Valencià d'Ocupació
· DG de Planificació i Serveis
· DG d'Ocupació i Formació

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

-SA d'Agricultura i Desenvolupament Rural
· DG d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
· DG de Desenvolupament Rural
· DG de Política Agrària Comuna (PAC)
-SA d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica
· DG de Medi Natural i Avaluació Ambiental
· DG de Qualitat i Educació Ambiental
· DG d'Aigua
· DG de Prevenció d'Incendis Forestals
· DG de Canvi Climàtic
· DG de Transició Ecològica

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

-SA de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge
· DG de Política Territorial i Paisatge
· DG d'Urbanisme
-SA d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible
· DG d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible
· DG de Ports, Aeroports i Costes

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

-SA d'Universitats i Investigació
· DG de Ciència i Investigació
· DG d'Universitats
-SA d'Innovació i Transformació Digital
· DG d'Innovació
· DG per a l'Avanç de la Societat Digital
· DG per a la Lluita contra la Bretxa Digital

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

-SA de Participació i Transparència
· DG de Participació Ciutadana
· DG de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
-SA de Cooperació i Qualitat Democràtica
· DG de Cooperació Internacional al Desenvolupament
· DG de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

Nomenaments

D'altra banda, el Govern Valencià ha aprovat nomenaments en l'estructura del Consell.

En aquest sentit, el Consell ha acordat el nomenament de Mireia Llobera Vila com a secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, i de José Vicente Villar Ribera com a sotssecretari de la Conselleria d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital.

Pel que fa a les direccions generals, el Consell ha aprovat els nomenaments següents:

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

-Directora general d'Atenció Primària: Mercè Martínez
-Directora general d'Infància i Adolescència: Rosa Molero
-Director general d'Igualtat i Diversitat: José de Lamo Pastor
-Directora general de Gestió i Organització del Sistema: Patricia Ramón
-Director general del Secretariat i Portavocia del Consell: Ferran Puchades

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

-Directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona: Ángela Ballester
-Directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana: Elena Azcárraga
-Director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica: Jaume Monfort

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

-Directora general de Sector Públic i Patrimoni: Isabel Castelló

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

-Director general d'Infraestructures Educatives: Víctor García

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

-Directora general de Règim Econòmic i Infraestructures: Carmelina Pla

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

-Director general de Desenvolupament Rural: David Torres
-Directora general de Política Agrària Comuna: María Teresa Cháfer
-Director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer
-Director general del Medi Natural i Avaluació Ambiental: Francisco Javier Quesada
-Director general de Transició Ecològica: Antonio Vicente García

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

-Directora general de Política Territorial i Paisatge: Rosa Pardo

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

-Directora general d'Universitats: Pilar Ezpeleta
-Directora general de Ciència i Investigació: Carmen Bevià
-Director general per a l'Avanç de la Societat Digital: Pedro Agustín Pernías
-Directora general d'Innovació: Sonia Tirado

Compartir El Consell aprova el decret pel qual s"estableix l"estructura orgànica bàsica de Presidència i de les conselleries Compartir El Consell aprova el decret pel qual s"estableix l"estructura orgànica bàsica de Presidència i de les conselleries Compartir El Consell aprova el decret pel qual s"estableix l"estructura orgànica bàsica de Presidència i de les conselleries Compartir El Consell aprova el decret pel qual s"estableix l"estructura orgànica bàsica de Presidència i de les conselleries Compartir

Arxius relacionats