Nota de premsa

53.818 dones s'acullen fins a juny al Programa de cribratge contra la violència de gènere de Sanitat, 6.250 més que en el primer semestre de 2018
20/07/2019

- El nombre de dones que han participat en aquest programa de cribratge ha anat augmentant en els últims anys
- En cas d'haver-hi indicis de violència, el personal sanitari valora la necessitat d'establir un pla específic d'intervencióLa Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha inclòs, en els sis primers mesos de l'any, en el Programa de cribratge universal contra la violència de gènere 6.250 dones més que en el mateix període de 2018. Es tracta d'un pla per a la detecció precoç al qual s'han acollit un total de 53.818 dones enguany.

El nombre de dones que han participat en aquest programa de cribratge ha anat augmentant gradualment en els últims anys. Totes aquelles que tenen més de 14 anys que acudeixen a Atenció Primària o Especialitzada per qualsevol motiu poden ser invitades a respondre un qüestionari i, en el cas que hi haja indicis de violència, el personal sanitari valora la necessitat d'establir un pla específic d'intervenció.

Per províncies, el personal sanitari dels diversos centres de salut i hospitals de la Comunitat Valenciana ha dut a terme el qüestionari de cribratge de gènere a 25.030 dones a Alacant, 2.649 a Castelló i 26.139 a València, un 13 % més en total que en el primer semestre de 2018.

De totes aquelles dones que han participat en el cribratge, s'han detectat 1.183 casos positius de violència de gènere: 568 casos de maltractament físic (47,80 %), 1084 casos de maltractament psicològic (91,30 %) i 114 casos en què es detecta agressió sexual (9,60 %). En molts dels casos se solapen diversos tipus de maltractament en la mateixa dona.

Aquest programa de cribratge és un dels pilars de la política general de la Conselleria de Sanitat per a combatre la violència masclista, que pateixen tant les dones com els seus fills i filles, i la protecció dels quals es procura des que en 2015 es declararen tots els centres sanitaris 'Espais segurs i lliures de violència de gènere'.

Al llarg de 2018, les dones que van participar en el cribratge van representar el 4,4 % del total de la població diana (2.159.637 dones de més de 14 anys amb targeta sanitària en el Sistema Valencià de Salut).

Aquesta cobertura és lleugerament superior a l'assolida en el 2017, any en què va participar un 4,1 %; i notablement superior a la de l'any 2016, en el qual un 3,5 % de dones es van acollir a aquest programa.

En 2018, la majoria de dones a qui es va convidar a participar-hi van acceptar ser entrevistades en el cribratge (94 %) i, entre les dones participants, es van detectar 2.426 casos positius de maltractament a la Comunitat, que van suposar un 2,68 % del total de dones incloses en el programa.

Des de l'inici de la legislatura i fins ara, la Conselleria de Sanitat ha inclòs en el Programa de cribratge universal contra la violència de gènere un total de 356.525 dones: 29.480 en 2015, 82.559 en 2016, 93.970 en 2017 i 95.645 en 2018, a les quals se sumen les 53.818 d'aquest primer semestre de 2019.

Cal recordar que el personal sanitari disposa d'una aplicació informàtica anomenada SIVIO (Sistema d'informació per a la detecció i actuació enfront de la violència de gènere en dones majors de 14 anys), que ja utilitza més del 90 % del personal sanitari, i que ha millorat el cribratge de casos de violència de gènere.

Els i les professionals disposen, a més, d'una guia per a l'actuació sanitària davant de la violència de gènere i una sèrie de d'instruccions i recomanacions senzilles per a poder detectar possibles casos de violència masclista, mitjançant un qüestionari senzill per a detectar de manera precoç un possible maltractament i poder establir un pla d'intervenció individualitzat.

Es pot consultar tota la informació en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de l'enllaç consulteu ací.

Compartir 53.818 dones s"acullen fins a juny al Programa de cribratge c... Compartir 53.818 dones s"acullen fins a juny al Programa de cribratge c... Compartir 53.818 dones s"acullen fins a juny al Programa de cribratge c... Compartir 53.818 dones s"acullen fins a juny al Programa de cribratge c... Compartir