Nota de premsa

L'Avantprojecte de llei d'acompanyament del Consell incorpora modificacions en matèria d'igualtat, infància, joventut i lloguer solidari
07/10/2019

- Modifica la Llei per a la igualtat d'homes i dones per a ampliar el compliment de no-discriminació en la publicitat a tots els mitjans
- S'incorporen canvis en la Llei per a la funció social de l'habitatge per a impulsar el lloguer solidariL'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i de l'organització de la Generalitat aprovat pel Consell incorpora modificacions en matèria d'igualtat, infància, joventut i lloguer social.

D'aquesta manera, pel que fa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la coneguda com a Llei d'acompanyament modifica l'article 42 de la Llei 9/2003, per a la igualtat d'homes i dones, amb l'objectiu d'ampliar la funció del compliment del principi d'igualtat i no-discriminació en la publicitat dels mitjans de comunicació social de titularitat pública a tots els mitjans de comunicació social o qualsevol altre mitjà de difusió.

Així mateix, també s'incorpora en l'article 49 l'impuls per part del Consell per a desagregar les dades per sexes en totes les estadístiques i les investigacions que es duguen a terme a la Comunitat Valenciana.

A més, es canvia la denominació del Consell Valencià de la Dona per la del Consell Valencià de les Dones per a adaptar la denominació d'aquest òrgan a la perspectiva de gènere que recull la diversitat de les dones, i incorpora un concepte més plural i més inclusiu.

Infància i joventut

D'altra banda, la nova Llei d'acompanyament també inclou la modificació de la Llei 26/2018 de drets i garanties de la infància i l'adolescència, pel que fa a la denominació de la declaració d'idoneïtat per a l'acolliment familiar per la de declaració d'aptitud.

S'amplia també el període del procés de valoració de tres a sis mesos i la vigència inicial de la declaració d'aptitud d'un a tres anys, i és revisable anualment durant aquest període de tres anys.

Quant a la Llei de polítiques integrals de joventut, es modifica l'article 17 perquè, reglamentàriament, es regule un cens d'entitats juvenils que gestionarà l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

A més, es modifica l'article 43, que fa referència a la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació Juvenil, per a donar cabuda als serveis que han promogut les administracions públiques que tinguen per objecte desplegar serveis d'informació, formació, assessorament i orientació, especialment dirigits a persones joves en els seus processos d'emancipació.

Impuls al lloguer solidari

Un altre dels aspectes destacats en matèria social és la incorporació de canvis en la Llei per a la funció social de l'habitatge, impulsats per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

D'aquesta manera, es modifica l'article 25 respecte al lloguer solidari per a mobilitzar l'habitatge buit de persones físiques que necessite rehabilitar-se.

D'una banda, es canvia el termini de cessió del particular a la Generalitat dels sis anys actuals a huit per a adequar-lo a la durada del contracte de lloguer que figura en la modificació actual de la Llei d'arrendaments urbans.

D'altra banda, s'hi inclou la possibilitat que, en cas que el preu de la rehabilitació que ha de realitzar la Generalitat siga inferior al preu del lloguer de mercat d'aquest període de huit anys, es permeta també compensar econòmicament el particular que cedeix el seu habitatge.

Compartir L"Avantprojecte de llei d"acompanyament del Consell incorpora modificacions en matèria d"igualtat, infància, joventut i lloguer solidari Compartir L"Avantprojecte de llei d"acompanyament del Consell incorpora modificacions en matèria d"igualtat, infància, joventut i lloguer solidari Compartir L"Avantprojecte de llei d"acompanyament del Consell incorpora modificacions en matèria d"igualtat, infància, joventut i lloguer solidari Compartir L"Avantprojecte de llei d"acompanyament del Consell incorpora modificacions en matèria d"igualtat, infància, joventut i lloguer solidari Compartir