Nota de premsa

La Generalitat assigna a Castelló de la Plana habitatges de lloguer assequible destinats a joves
12/11/2019

Els immobles disposen de dos dormitoris, un bany i garatge i formen part d'una promoció que reserva habitatges a aquest col·lectiu


La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha assignat a Castelló de la Plana quatre habitatges a joves en règim de lloguer assequible.

Es tracta d'uns immobles que formen part d'una promoció d'habitatges de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha). Dels 50 habitatges que gestiona la Conselleria, 27 estan destinats a la població general i els 23 restants al col·lectiu de joves menors de 35 anys.

La incorporació tardana al treball, els contractes temporals, les baixes retribucions econòmiques i les altes taxes de desocupació són alguns dels problemes que dificulten l'accés dels joves a l'habitatge.

El vicepresident i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha explicat que "des de la Conselleria es treballa per a prioritzar l'atenció en favor dels joves, a l'igual que es fa amb altres col·lectius vulnerables com les dones víctimes de violència de gènere, les persones amb diversitat funcional o aquelles que es troben en especials circumstàncies d'exclusió, entre altres".

En el cas de Castelló de la Plana, es tracta de quatre immobles ubicats al carrer Juan Bautista Folia Prades. Els habitatges disposen de menjador, cuina, dos dormitoris, bany i garatge.
El preu del lloguer és d'aproximadament 235 euros, més les despeses de comunitat i els impostos municipals. A més, d'acord amb el Pla de lloguer assequible que hi aplica la Conselleria, aquests preus s'ajusten en funció de la capacitat econòmica de la família.
Finalment, cal destacar també que en l'assignació d'aquests habitatges s'ha aplicat la resolució del 16 de juny de 2017, que prioritza l'accés a habitatges protegits a col·lectius com víctimes de violència de gènere; persones afectades per un desdonament, derivat d'una execució hipotecària, o per impagament de quotes de lloguer; persones amb un determinat grau de discapacitat reconegut; famílies amb persones menors a càrrec seu o aquelles per a les quals pagar el lloguer supose més del 25 % dels ingressos de la unitat, entre altres.

Compartir La Generalitat assigna a Castelló de la Plana habitatges de lloguer assequible destinats a joves Compartir La Generalitat assigna a Castelló de la Plana habitatges de lloguer assequible destinats a joves Compartir La Generalitat assigna a Castelló de la Plana habitatges de lloguer assequible destinats a joves Compartir La Generalitat assigna a Castelló de la Plana habitatges de lloguer assequible destinats a joves Compartir