Nota de premsa

El Consell regula el procediment i la informació que els serveis de prevenció de riscos laborals han de remetre a l'Administració sanitària
15/11/2019

- És un decret pioner a Espanya que permetrà realitzar una aproximació al diagnòstic de salut laboral de la Comunitat
- Aportarà els riscos laborals a què està exposada la població que treballa, així com les mesures preventives i els danys a la salutEl Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es regula el contingut de la informació mínima que els serveis de prevenció de riscos laborals han de remetre a l'Administració sanitària i el procediment.

L'objectiu és disposar de la millor informació poblacional sobre els problemes de salut d'origen laboral detectats en les activitats de vigilància de la salut de les persones que treballen i els principals factors associats.

D'aquesta manera, el nou procediment permetrà a l'Administració sanitària desenvolupar millors accions orientades a protegir i promoure la salut de la població laboral, i proporcionar informació adequada i oportuna a les altres administracions i entitats interessades. Així, s'afavorirà l'adopció de les mesures necessàries per a previndre més malalties en l'entorn laboral.

També possibilitarà millorar la informació sobre els riscos laborals, les mesures preventives, l'exposició als riscos i els problemes de salut detectats en les persones que treballen. Tot això és fonamental per a millorar la planificació i l'acció en salut pública. Aquesta informació es genera en les activitats sanitàries dels serveis de prevenció.

Fins ara no s'havia publicat cap normativa semblant, per la qual cosa aquest és un decret pioner. A més, com que s'hi afig i es tracta estadísticament la informació recollida, també permetrà realitzar una aproximació al diagnòstic de salut laboral de la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera, es recolliran dades sobre els riscos laborals a què està exposada la població que treballa, així com de les mesures preventives, incloent-hi la vigilància de la salut realitzada (exàmens de salut), els resultats i altres activitats sanitàries.

La informació sobre prevenció esmentada, juntament amb la de l'assistència i rehabilitació dels problemes de salut d'origen laboral, que actualment ja remeten les mútues, constituirà el nucli central del millor diagnòstic de salut laboral de la Comunitat que es pot fer actualment.

Compartir El Consell regula el procediment i la informació que els serv... Compartir El Consell regula el procediment i la informació que els serv... Compartir El Consell regula el procediment i la informació que els serv... Compartir El Consell regula el procediment i la informació que els serv... Compartir