Nota de premsa

Sanitat insisteix en la importància de fer-se la prova del VIH per a evitar-ne la transmissió
30/11/2019

- Durant l'any 2018 es van declarar 412 nous casos d'infecció per VIH a la Comunitat, un 13,5 % menys que l'any anterior
- Ana Barceló: "El VIH no es transmet per conviure. Hem d'ajuntar esforços per a lluitar contra l'estigma associat a aquesta patologia"La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s'ha sumat a la celebració del Dia Mundial contra el VIH/Sida, que se celebra el dia 1 de desembre, i ha posat en marxa una campanya de prevenció orientada a informar sobre quines són les vies de transmissió del VIH i les mesures de prevenció. A més, un altre dels objectius és lluitar contra l'estigmatització que pateixen las persones amb VIH.

En aquest sentit, des de la Conselleria de Sanitat s'insisteix en la importància de fer-se la prova del VIH per a evitar nous casos i poder establir un diagnòstic precoç, ja que és una peça clau per al maneig de la infecció. L'accés al tractament suposa una millora de la qualitat de vida del pacient de manera considerable i permet adoptar les mesures necessàries per a evitar la transmissió del VIH a altres persones.

Segons ha destacat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, "actualment, un pacient amb VIH pot portar una vida normal gràcies als avanços que s'han produït en els tractaments antiretrovirals, que aconsegueixen millorar considerablement la seua qualitat de vida". Durant l'any passat, 13.158 persones van rebre tractament antiretroviral als hospitals de la Comunitat Valenciana.

De fet, un tractament precoç contribueix a la prevenció perquè disminueix la càrrega viral, arriba a ser indetectable en la persona que viu amb el VIH, i s'evita així la transmissió a altres persones.

Per això, des de la Conselleria de Sanitat s'insisteix principalment en la realització de la prova sobretot en els grups més vulnerables o exposats a la transmissió del virus. L'any passat 275.729 persones es van fer la prova del VIH enfront de les 182.290 de l'any anterior. El percentatge de positius va ser del 0,82 %. La prova es pot fer als centres de salut, centres de salut sexual i reproductiva i unitats de prevenció del VIH i infeccions de transmissió sexual.

En aquests moments, el diagnòstic s'ha realitzat tardanament en un 43,7 % dels nous casos de VIH, per això la insistència de fer-se la prova. Les raons principals d'aquest diagnòstic tardà radiquen en la baixa percepció de la persona a infectar-se, així com l'estigmatització i discriminació relacionades amb el VIH.

El VIH es transmet per via sexual, en el cas de pràctiques sexuals de risc, quan una de les persones és portadora del virus. Per via sanguínia en compartir xeringues o material de preparació en el consum de drogues per via venosa. I per via materna, durant l'embaràs, part o lactància quan la mare pateix infecció de VIH i està en absència de tractament.

Els únics fluids corporals, en els qual la concentració de VIH es troba quantitat suficient perquè es transmeta, són la sang, semen, líquid preejaculatori, fluid vaginal i llet materna. En la resta de fluids corporals (llàgrimes, suor, saliva….) la baixa concentració de VIH fa que no siga possible la transmissió per tindre contacte amb un d'aquests.

En aquest sentit, Ana Barceló ha assenyalat que "el VIH no es transmet per conviure. Tots hem d'ajuntar esforços en favor de la prevenció i en favor de la inclusió, per a lluitar contra l'estigma social que hi ha associat a aquesta patologia".

412 casos nous de VIH

Durant l'any passat, a la Comunitat Valenciana es van detectar 412 casos nous de VIH, un 13,5 % respecte a l'any 2017. D'aquests nous casos, un 84 % són casos autòctons i s'estima que el 16% dels casos són importats.

Així mateix, la taxa de global per a casos autòctons és de 7 casos per 100.000 habitants, un valor pròxim al del conjunt d'Espanya. Per províncies, la taxa d'Alacant i València se situa en 7,4 per 100.000 habitants i a Castelló se situa en 4,3 per 100.000 habitants.

Per sexes, la taxa d'infecció se situa en 13 per 105 habitants en homes i per a les dones de 2,5 per 105 habitants.

Respecte a l'edat, en els dos sexes, el 74 % es concentra en edats compreses entre els 25 i els 49 anys. En nous diagnòstics d'homes el 48 % ha sigut en edats entre els 25 i 39 anys, i en el cas de nous diagnòstics en dones, el 73 % és en edats entre 25 i 49 anys.

D'altra banda, el 68,4 % dels nous casos de VIH són de nacionalitat espanyola i el 31,6 % pertanyen a altres nacionalitats.

La principal via de transmissió han sigut les relacions sexuals sense protecció entre homes homosexuals, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes (HSH) seguit de la transmissió heterosexual. De fet, en el 81,9 % dels nous casos de VIH amb mecanisme de transmissió confirmat, la via ha sigut la sexual.

Casos de sida

És important diferenciar el VIH i la sida. El VIH és el virus de la immunodeficiència humana, que en infectar una persona produeix una destrucció progressiva del sistema cel·lular limfocitari (limfòcits T CD4) encarregats de produir defenses de l'organisme enfront d'infeccions en general.

La síndrome d'immunodeficiència adquirida (SIDA) és la manifestació d'una etapa avançada de la infecció de VIH, que al cap del temps, i en cas d'absència de tractament, fa que el sistema immunitari perda eficàcia i deixe de protegir. És quan apareixen malalties que són definitòries de sida.

Actualment, els tractaments antiretrovirals tenen la capacitat de frenar l'evolució cap a la sida a les persones que viuen amb el VIH.

A la Comunitat Valenciana, la taxa de nous diagnòstics de casos de sida en 2018 és en aquests moments de 0.3 casos per 100,000 habitants. D'aquests nous casos, el 81,3 % són homes i un 18,7 % són dones. Així mateix, el 85,7 % dels casos en els quals la transmissió és coneguda correspon a una transmissió sexual.

Compartir Sanitat insisteix en la importància de fer-se la prova del VI... Compartir Sanitat insisteix en la importància de fer-se la prova del VI... Compartir Sanitat insisteix en la importància de fer-se la prova del VI... Compartir Sanitat insisteix en la importància de fer-se la prova del VI... Compartir