Nota de premsa

Martínez Dalmau presenta el Catàleg de sòl per a habitatge protegit
05/12/2019

- El vicepresident ha presidit el Ple de l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana de la Comunitat
- També ha anunciat la reunió de la Taula AntidesnonamentsEl vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha presidit el Ple de l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana (OHSU) i ha anunciat "la convocatòria de la Taula Antidesnonaments, que es reunirà per primera vegada el pròxim dia 16 de desembre, i que comptarà amb representació política i dels agents socials a fi d'avançar en l'erradicació dels desnonaments i en pro de garantir el dret a un habitatge digne".

En el ple s'han presentat el Catàleg de sòl per a l'habitatge protegit, l'Informe OHSU-0 d'avaluació de les polítiques d'habitatge 2015-18 i l'Estudi de necessitat i demanda de la Comunitat.

L'objectiu del Catàleg de sòl per a habitatge protegit de la Comunitat (CASOLHAP) és generar una eina d'informació relativa al sòl disponible destinat a la construcció d'habitatges amb algun tipus de protecció pública.

Es tracta d'identificar les característiques del sòl destinat a habitatge amb protecció pública i analitzar-les, bé siguen parcel·les o solars de propietat de la Generalitat, de l'EVha -Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl-, dels mateixos municipis o privats.

Aquesta eina s'emmarca en els objectius OHSU, en la mesura que ha d'analitzar la situació d'habitatge a la Comunitat, diagnosticar-la i oferir-ne informació en suport tècnic digital que facilite la difusió del coneixement que es genere.

El CASOLHAP es configura, per tant, com un instrument d'utilitat per a establir i promocionar les estratègies que faciliten la satisfacció del dret a un habitatge.

I tot això, a través d'un sistema d'informació cartogràfic intuïtiu en què es localitzen aquestes parcel·les i la informació relativa a les seues característiques bàsiques en format de fitxes descarregables.

Informe OHSU-0 d'avaluació

L'Informe de polítiques d'habitatge a la Comunitat Valenciana 2015-2018 és el primer document d'aquestes característiques en què es recull l'estat del parc públic d'habitatge de la Comunitat i la demanda existent.

En aquest informe es destaca l'augment de l'esforç pressupostari de la Generalitat, que es concreta, entre altres mesures, en un augment de les ajudes directes, com són, per exemple, les destinades a la rehabilitació, que han passat de menys de 5 milions d'euros en 2015 a quasi 19 milions d'euros al tancament de 2018. A més, hi figura que el 70 % de les víctimes de violència de gènere que han sol·licitat ajuda l'han obtinguda.

Una altra dada que ofereix és la de les llars inscrites en el Registre de demandants d'habitatge, que des que es va constituir, el 15 de març de 2017, fins al 31 desembre de 2018 ascendeix a 10.000, xifra que ha anat augmentant.

Estudi sobre necessitats i demanda d'habitatge

Segons l'Estudi sobre necessitats i demanda d'habitatge corresponent al període 2016-2020, el col·lectiu de persones sense habitatge inclou les persones sense llar i les que no poden accedir a un habitatge propi, situació que afecta més del 3 % de les llars valencianes.

A més, un terç de les llars passen fred, en la meitat dels casos, per no poder assumir la despesa de calefacció. En una quantitat inferior, en més d'un terç dels casos, es deu a carències en la instal·lació o en l'aïllament de l'habitatge.

A la Comunitat hi ha un nombre significatiu d'habitatges principals amb carències de qualitat que afecten aspectes essencials de l'habitabilitat. Aquesta situació es presenta sovint en les llars amb ingressos baixos, així com en les de lloguer.

També s'observa un descens general de la demanda de rehabilitació per part de les llars des de 2009. No obstant això, una part important dels habitatges que presenten carències de qualitat no manifesta demanda de rehabilitació ni demanda de canvi d'habitatge.

Ple de l'Observatori de l'Hàbitat

En el Ple tenen representació els secretaris autonòmics i directors generals de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, la Direcció General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, de l'Institut Valencià de l'Edificació, de l'Institut Cartogràfic, d'Urbanisme, d'Acció Comunitària i Barris Inclusius, d'Atenció Primària i Autonomia Personal.
Així mateix, compta amb representants de la Plataforma d'Afectats Antidesnonaments, la Unió de Consumidors, el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, el Col·legi Oficial d'Arquitectes, la Federació de Promotors Immobiliaris i Agents Urbanitzadors, l'Associació Espanyola de Gestors Públics d'Habitatge i Sòl i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Compartir Martínez Dalmau presenta el Catàleg de sòl per a habitatge protegit Compartir Martínez Dalmau presenta el Catàleg de sòl per a habitatge protegit Compartir Martínez Dalmau presenta el Catàleg de sòl per a habitatge protegit Compartir Martínez Dalmau presenta el Catàleg de sòl per a habitatge protegit Compartir