Nota de premsa

El creixement de la despesa farmacèutica de la Comunitat Valenciana se situa per davall del 2 % en 2019
14/01/2020

- Després de la posada en marxa del nou model de dispensació de receptes, al novembre, s'ha assolit una reducció de la despesa global (-4,6 %) i del nombre de receptes (-3,7 %)
- La contenció de l'increment de despesa ha suposat un estalvi de prop de 8 milions d'eurosEl creixement de la despesa farmacèutica de l'any 2019 s'ha reduït i ha arribat a situar-se per davall del 2 % (1,97 %), enfront de l'increment registrat en 2018 (2,56 %), cosa que suposa un estalvi pròxim als 8 milions d'euros.

A aquesta reducció han contribuït les diverses mesures implementades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, entre aquestes el nou model de planificació de receptes posat en marxa el novembre de 2019.

Aquest nou model no incorpora els antics calendaris de dispensació i anul·la la caducitat de les receptes dins del període de vigència que tenen, és a dir, aposta per millorar la flexibilitat a l'hora de dispensar els tractaments prescrits.

D'aquesta manera, el nou model de planificació de receptes s'ha dissenyat perquè els pacients tinguen disponibles els seus tractaments i els retiren quan els precisen, la qual cosa fa possible afavorir i incrementar la seua autonomia i la responsabilitat de la gestió dels seus tractaments farmacològics, un dels objectius del IV Pla de salut de la Conselleria.

Després de la implementació d'aquestes mesures, en el mes de novembre, en què va començar a funcionar el nou model de dispensació de receptes, s'ha assolit una reducció important de la despesa global, pròxima al 5 % (-4,6 %), i del nombre de receptes (-3,7 %).

En concret, les principals novetats del nou model de dispensació dels tractaments són: que la recepta no caducarà durant el període de prescripció per part del metge; que es podrà retirar quan es necessite, sense haver d'estar pendent del calendari, i que no és necessària la retirada de tots els medicaments disponibles en la recepta, sinó només dels que siga necessari, cosa que, a més, permet incrementar la seguretat perquè no s'acumulen envasos de medicaments al domicili del pacient.

Altres mesures implementades

El compromís del Govern de la Comunitat Valenciana amb el control del dèficit públic ha requerit un gran esforç per a mantindre les prestacions i els drets dels valencians i valencianes, sense superar les taxes de referència de contenció de despesa pactades, fins i tot tenint en compte que l'actual model de finançament autonòmic és insuficient i poc equitatiu.

En l'àmbit de la despesa farmacèutica, les mesures encaminades a incrementar l'eficiència es veuen reflectides en l'indicador denominat 'despesa per recepta', que presenta variacions negatives des del mes de febrer de 2019 respecte a anys anteriors. En concret, aquestes variacions oscil·len entre el -0,11 % del mes de març i el -1,21 % del mes de juny de 2019.

Al seu torn, en l'àmbit sanitari, la Comunitat Valenciana es troba adherida a l'instrument de suport a la sostenibilitat de la despesa sanitària previst en l'article 113 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

La despesa farmacèutica és un dels apartats que més pes té en els pressupostos de la Generalitat Valenciana i requereix una gestió que permeta disposar de tota la cobertura de prestacions que siga possible i, al mateix temps, contindre el creixement.

En els últims quatre anys, la política farmacèutica a la Comunitat Valenciana s'ha caracteritzat per oferir la més gran, i millor, de les cobertures per als ciutadans. Així, s'han recuperat drets previs, com ho és l'exempció del copagament farmacèutic a les persones de més vulnerabilitat econòmica.

La Comunitat Valenciana va ser pionera i va liderar l'accés als tractaments per a l'hepatitis C, de la mateixa manera que el finançament dels sistemes de monitoratge de glucosa en pacients diabètics. Tot això s'ha fet alhora que s'han incorporat les novetats terapèutiques necessàries per a abordar, per exemple, el tractament del càncer, les malalties rares, la diabetis o el dolor.

La incorporació d'aquestes prestacions està associada a un cost molt important que només pot ser satisfet mitjançant una política i una gestió eficients dirigides a proporcionar la millor atenció i tot el benefici possible als pacients, basats en les millors pràctiques, en l'evidència més gran, en el compromís dels i les professionals, en l'autonomia i la responsabilitat de la ciutadania i en la transparència i la rendició de comptes.

Així, s'han desenvolupat línies d'actuació dirigides al fet que els sistemes d'informació afavorisquen i assistisquen els professionals, i s'han redissenyat indicadors i objectius per als professionals i els equips directius en els acords de gestió, perquè siguen mesurables i realistes.

Finalment, cal destacar el gran treball dels departaments i els facultatius en la selecció, la identificació i la utilització dels productes més idonis i eficients per als pacients.

Compartir El creixement de la despesa farmacèutica de la Comunitat Valenciana se situa per davall del 2 % en 2019 Compartir El creixement de la despesa farmacèutica de la Comunitat Valenciana se situa per davall del 2 % en 2019 Compartir El creixement de la despesa farmacèutica de la Comunitat Valenciana se situa per davall del 2 % en 2019 Compartir El creixement de la despesa farmacèutica de la Comunitat Valenciana se situa per davall del 2 % en 2019 Compartir