Nota de premsa

El Consell aprova un acord marc de subministrament de medicaments per a tractar l'esclerosi múltiple
07/02/2020

- El pressupost màxim del contracte és de 135,5 milions d'euros
- S'inclou en el pla d'actuació de la Conselleria per a augmentar el percentatge de productes de compra centralitzada del 25% al 40%El Ple del Consell ha aprovat un acord marc per al subministrament de medicaments d'ús humà utilitzats en el tractament de l'esclerosi múltiple als centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Els beneficiaris d'aquest acord són, d'una banda, els centres sanitaris dependents de la Conselleria, així com les empreses licitadores que, en participar en convocatòries centralitzades, poden accedir a més oportunitats de negoci en un únic procediment. També està dirigit als usuaris i usuàries finals, tant professionals com pacients, que accedeixen als productes de més qualitat en el mercat.

Aquest acord marc suposa la selecció d'empreses amb què, posteriorment, es formalitzaran els contractes per al subministrament dels medicaments que tractaran l'esclerosi múltiple.

Està previst que l'acord marc entre en vigor en 2020. La duració de cada contracte és de dos anys, sense possibilitat de pròrroga.

L'import total del contracte serà de 135,5 milions, encara que admet una variació del 20% sobre la quantitat, sempre que les necessitats reals siguen superiors a les estimades inicialment.

Aquesta variació en la quantia dels contractes es pot deure a un augment de pacients en el Sistema Públic de Salut que necessiten aquests fàrmacs; l'aparició en el mercat d'equivalents terapèutics; la revisió a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris del preu industrial màxim dels medicaments inclosos en els lots, o les innovacions tecnològiques que milloren les característiques dels medicaments.

Pla d'actuació

Les licitacions derivades d'aquest acord marc s'inclouen en el pla d'actuació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a incrementar el percentatge de productes de compra centralitzada del 25% actual al 40% (i un màxim del 80% al final de la legislatura).

L'objectiu és obtindre els millors preus (l'estalvi estimat de les compres que fa la central de compres oscil·la entre un 15% i un 20% en funció del producte) i, sobretot, obtindre els productes de més qualitat i una equitat i eficiència de les compres públiques, a més de complir amb la Llei 9 2017/de contractes del sector públic.

Compartir El Consell aprova un acord marc de subministrament de medicaments per a tractar l"esclerosi múltiple Compartir El Consell aprova un acord marc de subministrament de medicaments per a tractar l"esclerosi múltiple Compartir El Consell aprova un acord marc de subministrament de medicaments per a tractar l"esclerosi múltiple Compartir El Consell aprova un acord marc de subministrament de medicaments per a tractar l"esclerosi múltiple Compartir