Nota de premsa

Ximo Puig anuncia mesures immediates de reforç de l'atenció sanitària i un pla de xoc per a donar resposta a l'emergència pel coronavirus en l'àmbit econòmic i social
12/03/2020
Ximo Puig anuncia mesures immediates de reforç de l"atenció sanitària i...

- Les accions inclouen la contractació urgent de 846 professionals sanitaris, ampliable segons les necessitats, l'increment de llits hospitalaris i garanties per a la provisió de material sanitari
- Aquest dijous entra en vigor el tancament de centres d'oci de persones majors i la suspensió de pràctiques de l'alumnat de Ciències de la Salut i de viatges organitzats per centres educatius, associacions o entitats culturals
- Es preveu la creació d'un fons d'infraestructures de mobilitat dotat amb 100 milions d'euros, un fons de capital de risc i una línia de crèdit per a pimes i autònoms al 0 % d'interés, que inclourà els artistes fallers
- S'aplicaran mesures per al fraccionament, ajornament o, si és el cas, la bonificació del pagament d'impostos gestionats per l'Agència Tributària Valenciana a empreses, professionals i famílies amb dificultats a conseqüència del coronavirus

València.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat mesures immediates de reforç de l'atenció sanitària, amb la contractació de 846 professionals, ampliable segons les necessitats; l'increment dels llits hospitalaris; garanties per a la provisió de material sanitari, així com un pla de xoc amb accions urgents per a donar resposta a l'emergència pel coronavirus en l'àmbit econòmic i social.

El president ha comparegut, a petició pròpia, en les Corts per a informar sobre la situació derivada de la detecció de casos de COVID-19 a la Comunitat Valenciana, i també sobre les mesures del Consell per a evitar l'augment de contagis, garantir l'atenció integral de les persones infectades i frenar els impactes desfavorables d'aquesta crisi global sobre l'economia valenciana.

Puig ha explicat que el repte sanitari global a què s'enfronta la societat obliga "a extremar les precaucions i actuar des del rigor, la prudència, la proporcionalitat i, sobretot, amb un sentit democràtic de la responsabilitat", ja que "està en joc el bé més gran que qualsevol administració està obligada a cuidar i preservar: la salut pública".

"Hi ha un intangible que no té preu i que a hores d'ara vull reivindicar: l'elevada professionalitat dels 64.000 treballadors i treballadores de la sanitat pública valenciana; el seu compromís, la seua dedicació més enllà de l'exigència laboral i la seua excel·lència són el nostre millor baluard davant d'aquesta crisi sanitària", ha subratllat el president, que ha recordat que el seu consell ha incrementat el pressupost sanitari a la Comunitat Valenciana, des del 2015 fins ara, un 23 %. "S'inverteixen tres milions més cada dia" que amb l'anterior govern.

"Per això, vull que quede clara una cosa: estem preparats per a afrontar qualsevol escenari que vaja produint-se. Els plans de contingència estan preparats en funció de com evolucionen els escenaris", ha indicat.

El president també ha subratllat que aquest mateix dijous entren en vigor noves mesures, com ara la suspensió de pràctiques formatives de l'alumnat que cursa graus en Ciències de la Salut i la suspensió de viatges d'oci o culturals organitzats per centres educatius, associacions o entitats culturals.

Tancament de centres d'oci de persones majors

També entra en vigor l'anul·lació dels programes d'intercanvi de professorat en tots els nivells educatius, el tancament dels centres especialitzats d'atenció a majors (que desenvolupen accions d'oci dirigides, majoritàriament, a majors sense la condició de dependents), clubs socials de persones jubilades i llars de pensionistes, així com la posada en marxa d'un número de telèfon dirigit als ajuntaments per a donar resposta a consultes de contingut administratiu no sanitari.

Aquestes mesures se sumen a altres que ja ha posat en marxa Sanitat. En aquest sentit, ha recordat que s'han suspés les festes i vacances del personal sanitari; s'ha duplicat el nombre de persones destinades a atendre la població a través del telèfon de consulta sobre el coronavirus, i s'ha cancel·lat la participació del personal sanitari en congressos, seminaris o cursos.

"Que ningú tinga el dubte més mínim: farem allò que faça falta, i adoptarem totes les mesures necessàries per a assegurar la salut pública. Aquesta és l'obligació d'un govern responsable", ha dit el president, que ha emmarcat en aquest propòsit l'ajornament de les festes de les Falles i de la Magdalena.

El president també ha anunciat les primeres mesures del pla de xoc que la Generalitat desplegarà per a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials del coronavirus.

Mesures d'incentivació de l'economia

Les mesures d'incentivació de l'economia dins d'aquest pla de xoc contra el coronavirus s'abordaran en el marc del diàleg social en una reunió dins dels pròxims 10 dies. En aquest apartat, s'inclourà un fons d'infraestructures de mobilitat, impulsat per la Conselleria de Política Territorial, que tindrà una dotació mínima de 100 milions d'euros, amb aportacions del Banc Europeu d'Inversions (BEI), la UE, les diputacions, la col·laboració publicoprivada i la Generalitat.

L'objectiu és millorar les infraestructures i la creació d'ocupació amb criteris de sostenibilitat, i les inversions d'aquest fons se centraran en carreteres, vies verdes, ports, ferrocarrils i projectes innovadors.

A més, es crearà un fons de capital de risc de l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a impulsar el creixement de les empreses, que estarà dotat amb 200 milions d'euros i tindrà com a objectiu invertir en el capital d'empreses de grandària mitjana i gran, arrelades en el territori, i amb capacitat de dinamitzar l'activitat econòmica. Serà la primera vegada que la Generalitat dota la seua política industrial d'una eina financera amb aquest abast i dimensió.

Crèdit al 0 % per a pimes

Així mateix, la línia de crèdit per a micropimes i autònoms de l'IVF passarà de l'1 % al 0 % d'interés i es podrà destinar a liquiditat de les empreses. Paral·lelament, la línia de crèdits per a pimes eliminarà els interessos i serà al 0 %. També es podrà destinar a finançar el circulant de les empreses.

En aquest marc, hi haurà una línia específica per als tallers dels artistes fallers i per a les comissions falleres, un sector especialment afectat per l'ajornament de les Falles. A més, la Generalitat es farà càrrec del 50 % del cost del desmuntatge i trasllat dels monuments fallers, així com de l'emmagatzematge d'aquests en instal·lacions públiques.

Tant l'IVF com la Societat de Garantia Recíproca rebaixaran les condicions d'accés al crèdit i els avals, ateses les noves condicions de previsió de creixement de l'economia.

Mesures fiscals

D'altra banda, s'aplicarà el fraccionament, l'ajornament o, si és el cas, la bonificació del pagament dels impostos gestionats per l'Agència Tributària Valenciana per a facilitar-ne l'abonament a les empreses, els professionals i les famílies amb dificultats a conseqüència del coronavirus. I també s'aplicarà l'exempció en el tram autonòmic de l'IRPF ?i se sol·licitarà per al tram estatal? de les subvencions concedides per la Generalitat i el Govern, amb motiu del coronavirus, i se'ls atorgarà el mateix tractament que rep la prestació per maternitat.

Igualment, es promouran mesures per a implantar el teletreball on siga necessari. Per a fer-ho, es crearà una línia de 800.000 euros destinada a les empreses per a l'establiment de mesures tècniques que permeten el teletreball i aprofundisquen en la modernització tecnològica.

Es posarà també en marxa, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, un servei d'investigació de proveïdors alternatius, tant en mercats locals com exteriors, per a les empreses valencianes afectades per les limitacions en la producció industrial en països tercers o del transport de mercaderies.

De manera paral·lela, s'implantarà un procés d'anàlisi d'oportunitats tant de mercats com de producte que s'està generant per la falta d'aprovisionament des de la Xina i en el qual l'empresa valenciana pot ser competitiva. També se subvencionarà les empreses que en puguen veure afectada la producció industrial per casos de coronavirus, per a evitar que paralitzen l'activitat.

Així mateix, s'implantaran les modificacions normatives necessàries respecte al Fons de Cooperació Municipal per a afavorir inversions amb l'objectiu de reactivar els sectors productius valencians i se sol·licitarà al Govern d'Espanya que modifique la normativa que limita l'ús dels romanents dels ajuntaments a inversions sostenibles, perquè es destinen també a inversions públiques que activen l'economia.

S'acceleraran, a més, les iniciatives de col·laboració publicoprivades, en matèria d'infraestructures i d'habitatge, amb objectius ja identificats, com ara la CV-95, el tren de la costa o el pla de construcció d'habitatges de lloguer assequible sobre sòl públic.

Igualment, se sol·licitarà al Govern d'Espanya l'augment de la capacitat d'endeutament de la Generalitat per a poder disposar de fons addicionals amb què impulsar mesures de reactivació de l'economia i de reforç dels serveis públics fonamentals. En aquest sentit, se sol·licitarà que no es tinga en compte, en el sostre de gasto, l'increment del gasto sociosanitari vinculat al coronavirus.

Pla 'Viatgem' per a persones majors

Una vegada passe l'episodi, i en sintonia amb el sector, s'incrementaran les campanyes de promoció turística per a recuperar la confiança a la Comunitat Valenciana i s'impulsarà també un pla de vacances per a persones majors de la Comunitat Valenciana en destinacions de les tres províncies. Es tractarà del programa 'Viatgem', que potenciarà el turisme intern i compensarà les cancel·lacions dels viatges de l'Imserso.

També s'adoptaran mesures en l'àmbit laboral per a reforçar l'estabilitat de les empreses i la protecció dels treballadors, per a la qual cosa s'implantaran les modificacions necessàries per a garantir l'adequació i la flexibilització dels processos laborals, a fi que les afeccions als treballadors siguen de caràcter temporal.

Les mesures inicials centrades en l'Administració inclouran, entre altres aspectes, la posada en marxa dels protocols sociosanitaris elaborats pel Ministeri i la Conselleria de Sanitat en tots els centres dependents de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives: residències de majors, centres de dia, ocupacionals, centres de participació ciutadana i centres de dones víctimes de violència de gènere.

També es promourà la intensificació de la neteja i la desinfecció de totes les seus judicials, especialment en les àrees d'atenció al públic; el reforç del personal del 112, en treballadors i horari, així com el reforç de la neteja i la desinfecció de tots els mitjans de transport dependents de la Conselleria de Política Territorial, com ho són Metrovalencia, TRAM d'Alacant i Castelló, així com els autobusos de transport interurbà.

D'altra banda, es conservaran totes les incorporacions de treballadors temporals vinculades als serveis especials de Falles en FGV, que realitzaran tasques d'informació i atenció al client a les estacions de la xarxa.

El president ha demanat "prudència, empatia i unitat" per a afrontar aquesta emergència amb "responsabilitat, calma i confiança". "Ens enfrontem a un enemic invisible, un enemic desconegut i, per a afrontar aquesta lluita, tenim la capacitat, tenim els recursos i tenim la determinació", ha subratllat el president, que ha afegit: "Som una gran família i una família no deixa ningú arrere".


(En el document adjunt es poden consultar les mesures anunciades pel president)

Compartir Ximo Puig anuncia mesures immediates de reforç de l"atenció s... Compartir Ximo Puig anuncia mesures immediates de reforç de l"atenció s... Compartir Ximo Puig anuncia mesures immediates de reforç de l"atenció s... Compartir Ximo Puig anuncia mesures immediates de reforç de l"atenció s... Compartir