Nota de premsa

El Consell aprova la concessió d'ajudes urgents a personal treballador autònom afectat per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19
03/04/2020

- Economia, a través de Labora, oferirà ajudes entre 750 i 1.500 euros a treballadors i treballadores autònoms afectats per la crisi sanitària


El Ple del Consell ha aprovat el decret mitjançant el qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents a personal treballador en règim d'autònom que desenvolupa la seua activitat a la Comunitat Valenciana i s'ha vist afectat per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

L'impacte que està tenint aquesta situació d'excepcionalitat obliga que les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.

La ràpida paràlisi de l'activitat que està afectant molts sectors de la nostra economia fa necessària l'adopció de mesures que atenuen els efectes de la disminució brusca d'ingressos d'aquells subjectes econòmics més vulnerables.

Un dels col·lectius que més pot patir aquesta crisi, i que constitueix la major part del teixit empresarial valencià, són els treballadors i treballadores autònoms que s'han vist obligats a suspendre la seua activitat.

Ajudes de 1.500 euros

D'aquesta manera, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, mitjançant aquest decret, oferirà subvencions directes a personal treballador en règim d'autònom que desenvolupe la seua activitat professional a la Comunitat Valenciana, en algun dels sectors afectats per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.


Les ajudes les tramitarà Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació i ascendiran a 1.500 euros, en el cas de negocis que hagen hagut de tancar, i 750 euros per als que no s'han vist obligats a tancar però han tingut una disminució d'ingressos en les condicions que estableix el Reial decret.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 8 d'abril de 2020 i conclourà a les 9.00 hores del dia 4 de maig de 2020. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica a través de la pàgina de Labora.

Per a la tramitació s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es).

Si no es disposa de signatura electrònica avançada, s'haurà de recórrer a la representació a través d'una persona que sí que en dispose, mitjançant l'acreditació de la representació.

En total, la Conselleria d'Economia Sostenible, a través de Labora, preveu destinar 57,5 milions d'euros a aquestes subvencions amb què es volen atenuar els efectes de la disminució brusca d'ingressos en els sectors econòmics més vulnerables.

Compartir El Consell aprova la concessió d"ajudes urgents a personal tr... Compartir El Consell aprova la concessió d"ajudes urgents a personal tr... Compartir El Consell aprova la concessió d"ajudes urgents a personal tr... Compartir El Consell aprova la concessió d"ajudes urgents a personal tr... Compartir