Nota de premsa

El Consell aprova la tramitació d'emergència i contractació de subministraments i serveis en resposta a la crisi del coronavirus
30/04/2020

- La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha adjudicat els contractes per al subministrament de tauletes tàctils, 'routers' i gel desinfectant
- També s'ha contractat el servei de consultoria per a la posada en marxa d'una oficina tècnica de finançament i fons europeusEl Ple del Consell ha aprovat la declaració d'emergència i contractació de subministraments i serveis, per part de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per a donar resposta a l'emergència derivada de la crisi sanitària conseqüència de la pandèmia per coronavirus.

En concret, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per resolució de 23 d'abril, ha procedit a l'adjudicació del contracte per al subministrament de 14.000 tauletes tàctils amb connectivitat a la mercantil Telefónica Móviles España, SAU. L'import total del contracte és de 3.035.890 euros, excloent-ne l'IVA, dels quals 2.625.700 euros es destinen a l'adquisició de tauletes tàctils HUAWEI MediaPad T5 i 410.190 euros a l'adquisició de bons de dades.

Es tracta, així, d'abastir de dispositius i targetes SIM de connexió a Internet les famílies amb menys recursos que no disposen de mitjans tecnològics necessaris perquè els escolars tinguen accés als continguts formatius durant la suspensió de l'activitat educativa presencial.

Així mateix, s'ha procedit a l'adjudicació del contracte acordat per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per resolució de 15 d'abril, per al subministrament de 700 'routers' amb connectivitat, per un import de 53.900 euros (IVA exclòs), per a garantir el dret a l'educació i l'accés a l'administració electrònica.

D'altra banda, s'ha dut a terme l'adjudicació del contracte acordat per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per resolució de 31 de març, per al subministrament de gel desinfectant de mans, per import de 2.500 euros (IVA inclòs).

En concret, s'han adquirit envasos de 500 ml amb bomba dosificadora, a un preu per unitat d'1,51 euros, a fi que els centres de treball disposen de dispensadors desinfectants per a mans com a mesura de prevenció.

Oficina de finançament i fons europeus

Finalment, s'ha procedit a la contractació, mitjançant procediment d'emergència, del servei de consultoria per a la posada en marxa de l'oficina tècnica de finançament i fons europeus per a fer front a la situació d'emergència provocada per la crisi de la COVID-19.

L'objecte d'aquest contracte, per import de 119.700 euros (IVA inclòs), és la consultoria per al disseny d'un pla de mobilització de fons estructurals europeus per a abordar la situació d'emergència a la Comunitat Valenciana provocada pel coronavirus i la posada en marxa d'una estructura de gestió d'ajudes europees.

En concret, el servei de consultoria s'ocuparà de la reprogramació de fons estructurals i d'inversió europeus; el suport en la definició d'algunes línies d'ajuda que puguen cofinançar-se amb fons estructurals i ser estratègiques per a la recuperació econòmica de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, els serveis contractats possibilitaran la creació, actualització i manteniment d'una plataforma àgil per a poder gestionar gran quantitat de sol·licituds en poc de temps, i disposaran del personal necessari per al llançament i gestió de la plataforma.

Aquesta actuació és susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i/o del Programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Compartir El Consell aprova la tramitació d"emergència i contractació d... Compartir El Consell aprova la tramitació d"emergència i contractació d... Compartir El Consell aprova la tramitació d"emergència i contractació d... Compartir El Consell aprova la tramitació d"emergència i contractació d... Compartir