Nota de premsa

El Consell aprova la contractació de subministrament de mampares de protecció per a les oficines PROP amb motiu de la crisi de la COVID-19
08/05/2020

- Es tracta d'un instrument bàsic per a la protecció dels treballadors i treballadores que presten servei d'atenció presencial a la ciutadania


El Consell ha aprovat la contractació d'emergència del subministrament de mampares de protecció de les oficines PROP de la Generalitat amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Es tracta de procedir de manera immediata, actuació que no es podria dur a terme a través de la tramitació d'un contracte, tenint en compte els terminis que necessita per a la seua tramitació, posterior licitació i adjudicació.

La compra d'aquest material de protecció es fa imprescindible per a evitar i/o minimitzar el risc de contagi de la malaltia del coronavirus, atés que és un instrument bàsic per a la protecció dels treballadors i treballadores que presten un servei d'atenció presencial a la ciutadania a les oficines PROP.

S'estableix de manera prioritària l'adquisició i instal·lació de les esmentades mampares de seguretat, atés que permeten la separació en taules i eviten possibles contagis de la COVID-19 per microgotes. Al seu torn, ofereixen una llarga perdurabilitat i permeten la seua neteja constantment.

És una mesura de protecció que segueix les indicacions de les institucions sanitàries i d'aquelles encarregades de vetlar per la salut i seguretat dels treballadors i les treballadores.

En aquest sentit, l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) recull en un document de mesures preventives per a fer front al coronavirus en l'àmbit de la Generalitat que en aquells llocs d'atenció directa als usuaris i usuàries i llocs administratius, entre altres mesures, s'ha de delimitar la distància d'aquests i establir una sistemàtica de treball entre el personal empleat públic i el personal usuari, garantint, en tot moment, la distància de seguretat de dos metres.

Així mateix, es minimitzaran els riscos mitjançant la disposició dels llocs de treball, la instal·lació de pantalles o mampares de protecció, l'organització de la circulació de les persones i la distribució dels espais, els mecanismes de control d'accés, etc.

El pressupost previst per a l'adquisició de les mampares de protecció és de 10.168 euros més IVA per a l'anualitat 2020.

Compartir El Consell aprova la contractació de subministrament de mampa... Compartir El Consell aprova la contractació de subministrament de mampa... Compartir El Consell aprova la contractació de subministrament de mampa... Compartir El Consell aprova la contractació de subministrament de mampa... Compartir