Nota de premsa

El Consell acorda anticipar les subvencions concedides a les entitats del tercer sector per a fer front a la crisi per la COVID-19
29/05/2020

- Aprova un decret llei de mesures urgents en l'àmbit dels serveis socials i de suport al tercer sector


El Ple del Consell ha aprovat el Decret llei de mesures urgents en l'àmbit dels serveis socials i de suport al tercer sector en acció social, amb l'objectiu de poder fer front a la crisi que ha produït la pandèmia de la COVID-19.

Per a fer-ho, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives adoptarà una sèrie de mesures de caràcter excepcional respecte a les subvencions concedides en 2020, perquè les entitats del tercer sector d'acció social puguen continuar amb l'activitat i atenent les persones usuàries i beneficiàries dels seus recursos i serveis, moltes d'elles afectades directament per la situació de crisi social ocasionada pel coronavirus.

D'acord amb les mesures establides, es flexibilitza el termini de realització de les despeses i actuacions associades als projectes subvencionats per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en els programes socials, i en totes aquelles que puguen crear-se per a pal·liar les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia de la COVID-19, fins al 31 de març de 2021.

Així mateix, s'anticiparà l'import total de les subvencions concedides per a l'exercici 2020 per concurrència competitiva o per concessió directa a entitats sense ànim de lucre, sense aplicar la limitació percentual que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, ni les excepcions establides en la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020.

Compartir El Consell acorda anticipar les subvencions concedides a les ... Compartir El Consell acorda anticipar les subvencions concedides a les ... Compartir El Consell acorda anticipar les subvencions concedides a les ... Compartir El Consell acorda anticipar les subvencions concedides a les ... Compartir