Nota de premsa

El Consell aprova un conveni amb el Centre Criptològic Nacional en matèria de ciberseguretat
03/07/2020

- Els dos organismes col·laboraran en l'intercanvi d'informació, la formació especialitzada i el desenvolupament de projectes tecnològics
- El CCN i el CSIRT-CV, un dels primers equips autonòmics de resposta davant de ciberatacs, treballen coordinadament des de fa anysEl Ple del Consell ha aprovat un conveni en matèria de ciberseguretat entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a través del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV), i el Centre Criptològic Nacional (CCN), dependent del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), per a garantir el desenvolupament de la societat de la informació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

L'objecte del conveni és que els dos organismes impulsen, en l'àmbit de les competències respectives, la ciberseguretat mitjançant l'intercanvi d'informació, la formació especialitzada i el desenvolupament de projectes tecnològics.

Tant el CSIRT-CV com el CNI-CCN manegen informació que pot ser útil per a l'altra part. En aquest sentit, els dos organismes intercanviaran informació referent a l'allotjament de sensors desplegats en organismes i punts d'interconnexió, capacitats de monitoratge d'aquests i accés a la informació per a la detecció d'incidents i l'elaboració d'estadístiques.

També es compartirà informació i procediments de resolució d'incidents de seguretat per a aplicar-los en els entorns d'actuació del CNI-CCN i el CSIRT-CV, així com sobre iniciatives de seguretat que desenvolupen les dues entitats a fi de millorar-ne la coordinació i, en la mesura que siga possible, donar un missatge comú.

Així mateix, el CNI-CCN proporcionarà les guies que desenvolupa per a adaptar-les als entorns de la Generalitat i els dos organismes col·laboraran en la realització d'auditories tècniques o de compliment sobre sistemes d'informació.

Plenes garanties

Les noves tecnologies juguen un paper clau en la millora de l'eficiència. Per aquest motiu, les administracions públiques han d'utilitzar el seu potencial per a millorar la productivitat, la competitivitat i l'ocupació, però sempre amb plenes garanties que l'elaboració, la conservació i la utilització de determinada informació es faça de manera segura per a garantir-ne el funcionament eficaç al servei dels interessos generals.

El CCN té entre les seues funcions garantir la seguretat dels sistemes de les tecnologies de la informació de l'Administració encarregats de processar, emmagatzemar o transmetre informació en format electrònic, que normativament requereixen protecció, i que inclouen mitjans de xifra i la seguretat dels sistemes de les tecnologies de la informació que processen, emmagatzemen o transmeten informació classificada.

Per la seua banda, la Generalitat, a través de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, compta amb el CSIRT-CV, que assumeix la funció de donar resposta als incidents de seguretat informàtica en l'àmbit de les administracions públiques, les empreses i els ciutadans de la Comunitat Valenciana.

Ja que les funcions dels dos organismes relatives a la seguretat de les tecnologies de la informació estan en consonància, aquest conveni afavorirà que les dues entitats col·laboren a millorar el monitoratge, la detecció i la prevenció de les ciberamenaces, conscients de la necessitat de garantir la protecció de la informació pública, els seus sistemes i serveis i les xarxes que els suporten.

Un conveni per a quatre anys

El finançament d'aquest conveni es durà a terme per cada part amb els seus propis pressupostos ordinaris de funcionament. No implica, per tant, increment del gasto públic, ni disminució dels ingressos, ni comporta cap mena de compromís pressupostari addicional per a les parts.

El conveni tindrà una vigència de quatre anys des de la data de la signatura, i es podrà prorrogar, de manera expressa, per un nou període de quatre anys, amb l'acord previ de les parts.

La col·laboració entre el CSIRT-CV i el CNI-CCN va començar fa més d'una dècada, quan el CSIRT-CV era l'únic CERT autonòmic d'Espanya. Durant tot aquest temps, s'ha anat instrumentalitzant a través de convenis successius que l'han fet cada vegada més fructífera.

Compartir El Consell aprova un conveni amb el Centre Criptològic Nacion... Compartir El Consell aprova un conveni amb el Centre Criptològic Nacion... Compartir El Consell aprova un conveni amb el Centre Criptològic Nacion... Compartir El Consell aprova un conveni amb el Centre Criptològic Nacion... Compartir