Nota de premsa

El Consell valida la contractació d'emergència del transport i la distribució de material sanitari a hospitals i residències enfront del coronavirus
03/07/2020

- L'import estimat de la contractació esmentada ascendeix a 600.000 euros, IVA inclòs


El Ple del Consell ha validat la declaració d'emergència per a la contractació del servei de transport i la distribució de material sanitari als hospitals i residències de la Comunitat Valenciana per a fer front a la COVID-19.

Aquests serveis de transport i distribució de material sanitari als hospitals i residències s'estima per al període comprés entre l'1 d'abril de 2020 i el 30 de setembre de 2020.

L'import estimat d'aquesta contractació ascendeix a 600.000 euros, IVA inclòs.

Es justifica aquest procediment per la situació creada amb l'avanç exponencial de la COVID-19. Per això, i a fi de garantir la disposició d'aquest servei amb caràcter urgent, es fa necessària la formalització immediata de compromisos amb les empreses prestadores d'aquests serveis.

Compartir El Consell valida la contractació d"emergència del transport ... Compartir El Consell valida la contractació d"emergència del transport ... Compartir El Consell valida la contractació d"emergència del transport ... Compartir El Consell valida la contractació d"emergència del transport ... Compartir