Nota de premsa

La Conselleria de Política Territorial considera d'interés econòmic estratègic tres plantes fotovoltaiques situades a Ayora i Beneixama
04/07/2020
La Conselleria de Política Territorial considera d"interés econòmic est...

- El conseller Arcadi España assenyala que la consideració d'interés econòmic estratègic d'aquestes instal·lacions és una bona notícia que dona resposta a una reivindicació que demanen els municipis
- També assenyala que aquestes instal·lacions "no posen en risc el territori ni l'entorn en l'àmbit mediambiental"El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha informat que les plantes fotovoltaiques 4MW i FP Chambo, situades a Ayora, i Beneixama Hive, localitzada entre els termes municipals de Biar, Beneixama i Banyeres de Mariola, es consideren d'interés econòmic estratègic per part de la Conselleria de Política Territorial.

Amb aquesta resolució, ha apuntat el conseller, "s'autoritza la tramitació de la instal·lació de plantes fotovoltaiques mitjançant llicència en una superfície important; només les d'Ayora, per exemple, ocupen una extensió de quasi 100 hectàrees" i ha subratllat que l'autorització d'instal·lació d'aquesta superfície "serà una bona notícia que dona resposta a una reivindicació que demanen els municipis".

En concret, es tracta de diverses instal·lacions fotovoltaiques: de 4MW connectada en torre (132 kV), localitzada als polígons 40 i 62 del terme municipal d'Ayora; la planta solar fotovoltaica FP Chambo amb una potència de 43,5 MW, connectada en la xarxa localitzada als polígons 10, 11 i 50, també del terme municipal d'Ayora, i la planta fotovoltaica Beneixama Hive, localitzada als polígons 13 i 14 del terme municipal de Biar i als termes municipals de Beneixama i Banyeres de Mariola.

Segons ha explicat el conseller, aquestes són les úniques sol·licituds que ha rebut la Conselleria per a la consideració d'interés econòmic estratègic des de la modificació de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, LOTUP, que eximeix del tràmit de declaració d'interés comunitari en sòl no urbanitzable comú a les instal·lacions generadores d'energia solar fotovoltaica sempre que les conselleries competents en matèria de medi ambient, i economia també, dictaminen en aquest sentit i, sent igualment necessari, amb caràcter previ, l'informe favorable en matèria de paisatge i ordenació del territori.

Arcadi España també ha volgut destacar que aquestes instal·lacions "a priori, no posen en risc el territori ni l'entorn", i ha explicat que per a la declaració d'interés econòmic estratègic, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Paisatge ha analitzat i avaluat en la documentació que han presentat els ajuntaments i els promotors el compliment d'una sèrie de criteris objectius que es consideren necessaris per a atorgar-los aquesta consideració segons la normativa territorial vigent a la Comunitat Valenciana i el Pla nacional integrat d'energia i clima 2021-2030.

En aquest sentit, s'estableix que la consideració de l'actuació com d'interés econòmic estratègic no prejutja el sentit de l'avaluació del projecte i no implica, per tant, l'obligada viabilitat d'aquest i es trasllada a les conselleries competents en matèria de medi ambient i economia.

Així mateix, el conseller ha assenyalat que aquesta iniciativa s'emmarca en "l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, document marc de la planificació territorial de la Comunitat que té com a principal objectiu l'establiment de directrius, normes i propostes per a assolir un model territorial sostenible i resilient des del punt de vista ambiental, social i econòmic".

"Per a dur-ho a terme és clau la consecució d'un model energètic sostenible i descarbonitzat, amb l'aposta ferma de la Generalitat per energies renovables i, en concret, per l'energia solar fotovoltaica, i continuarem facilitant la instal·lació de plantes d'aquesta classe", ha conclòs.

Compartir La Conselleria de Política Territorial considera d"interés ec... Compartir La Conselleria de Política Territorial considera d"interés ec... Compartir La Conselleria de Política Territorial considera d"interés ec... Compartir La Conselleria de Política Territorial considera d"interés ec... Compartir

Arxius relacionats