Nota de premsa

El grup de treball d'Hisenda i Model Econòmic proposa crear un comité tècnic de projectes estratègics i potenciar el paper d'ISTEC
14/07/2020
El grup de treball d"Hisenda i Model Econòmic proposa crear un comité t...

- Aposta per millorar la distribució dels fons europeus, continuar amb els instruments financers de liquiditat empresarial i establir ajudes a projectes d'inversió productiva innovadora
- El document, que s'incorporarà als que elaboren el grup tècnic de Finançament i el de TIC, proposa un total de 33 accions centrades en deu línies estratègiques i una transversal
- Vicent Soler, María José Mira, Francesc Gamero i Juan Pérez han mantingut una reunió amb representants d'UGT-PV, CCOO-PV i la CEVL'estudi que ha dut a terme el grup de treball d'Hisenda i Model Econòmic de la Mesa de Polítiques Públiques en el marc de l'Acord per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, 'Alcem-nos', aposta per millorar la distribució dels fons europeus derivats del Pressupost 2021 i 'Next Generation EU', tant de manera vertical (Estat-comunitats autònomes) com horitzontal (entre autonomies); per crear un comité en què identificar projectes estratègics alineats amb el Pla d'acció per a la transformació del model econòmic valencià i el finançament europeu, i per posicionar la societat mercantil per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques de la Generalitat (ISTEC) com un instrument per al desenvolupament, la consolidació i l'impuls de les TIC a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, també es proposa desenvolupar un programa estable i pluriennal d'ajudes a projectes d'inversió productiva i innovadora, eficients amb el medi ambient i creadors d'ocupació de qualitat; per continuar avançant amb els instruments financers desenvolupats per a dotar de liquiditat les empreses.

Aquestes són algunes de les conclusions del document que s'ha analitzat en la reunió telemàtica, que han mantingut el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler; la secretària autonòmica de Model Econòmic, María José Mira; el secretari autonòmic d'Hisenda, Francesc Gamero, i el director general de Model Econòmic i Finançament, Juan Pérez, amb els representants d'UGT, CCOO i la CEV.

Aquest informe, fruit d'un treball col·laboratiu entre l'Administració autonòmica i els agents socials i econòmics, s'incorporarà ara als que elaboren els grups de treball d'Innovació i Funció Pública per a formar el document únic que dissenyarà la Mesa de Polítiques Publiques, creada en el marc de l'Acord per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, 'Alcem-nos'. María José Mira, Francesc Gamero i Juan Pérez han dirigit cada un dels tres grups tècnics, el treball dels quals ha sigut coordinat pel director general de Model Econòmic i Finançament.

Comité tècnic de projectes estratègics

En l'estudi s'esmenta que la realitat post-COVID obri la possibilitat d'un projecte de reconstrucció que servisca per a afrontar canvis estructurals tan necessaris en l'economia europea, nacional i valenciana. Atesa l'escassetat de recursos financers nacionals i regionals, fonamentar-se en el finançament procedent d'Europa serà un factor rellevant per a fixar el nivell de recuperació que la Comunitat Valenciana puga afrontar.

La creació d'un comité de projectes estratègics constituirà un instrument d'acció intensiu, àgil i immediat que promoga la identificació de projectes, alineats amb el Pla d'acció per a la transformació del model econòmic valencià i, al mateix temps, potencialment finançables amb fons europeus (prioritats del 'Next Generation EU'). Preparar i desenvolupar aquests projectes per a captar tot el volum de finançament possible i planificar-ne el finançament a curt i mitjà termini afavorirà la competitivitat i un desenvolupament més sostenible de la Comunitat Valenciana.

'Next Generation EU'

En matèria de fons europeus, el document aposta per aprofitar al màxim els recursos que a partir de 2021 es podran finançar amb el nou 'Next Generation EU' (subvencions i préstecs), que han d'anar destinats a reformes estructurals i inversions. Per a fer-ho es requereix l'alineació dels projectes i les accions del nou pla d'acció per a la transformació del model econòmic valencià amb el 'Next Generation EU'.

"Hem d'elaborar i presentar en temps i manera un nou pla d'acció que preveja els projectes estratègics valencians amb l'objectiu d'anar cap a una transició ecològica i digital", ha indicat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic.

Així mateix, el disseny d'uns programes operatius FSE i FEDER 2021-2027 tècnicament i financerament òptims permetrà aplicar les prioritats públiques associades als criteris normatius europeus, sense perdre la perspectiva de l'operativitat, l'efectivitat de les accions i l'eficiència de la gestió.

Anàlisi DAFO, línies estratègiques i accions

La metodologia seguida s'ha centrat a realitzar una anàlisi DAFO que permetera analitzar la situació de partida de la Comunitat Valenciana després del període de la pandèmia i, basant-se en aquesta anàlisi, identificar les principals línies estratègiques sobre les quals s'haurà de sustentar la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana, i assenyalar en cada cas les accions que s'haurien de dur a terme.

Entre les fortaleses detectades destaca la priorització del gasto social i de les polítiques pròximes a les persones, la capacitat de resposta davant de la pandèmia, l'excel·lent xarxa d'infraestructures viàries i portuàries o l'avanç en transparència administrativa i en imatge reputacional, entre altres.

Per la seua banda, entre les oportunitats destaquen el nou marc de finançament autonòmic i europeu, el consens polític i social en l'adopció de línies d'actuació estratègiques, el marge per al desenvolupament del Sistema Tributari Valencià i les possibilitats de relocalització d'empreses a la zona euro.

Així mateix, entre les amenaces s'esmenta la crisi econòmica global, l'escenari tecnològic canviant i el proteccionisme i la desregulació dels mercats; mentre que entre les debilitats hi ha la situació prolongada de dèficit fiscal estructural, motivada per l'infrafinançament o el perfil baix del paper que exerceix el sector públic com a agent econòmic.

10 línies estratègiques i una línia de caràcter transversal

Les conclusions del grup de treball d'Hisenda i Model Econòmic es concreten en 33 accions centrades en deu línies estratègiques i una transversal: reforma del sistema de finançament autonòmic, corresponsabilitat i eficiència fiscal, optimització del finançament europeu, transformació digital i ecològica de l'estructura productiva valenciana i indústria productiva resilient, diversificada i vinculada al territori.
La resta de línies són: innovació, emprenedoria i coneixement; instruments de finançament per al teixit empresarial valencià; gestió de la informació fonamentada en les infraestructures TIC; modernització, simplificació administrativa i administració electrònica, i reducció de la bretxa digital. Finalment, la millora de la governança interna es mostra com una línia transversal necessària per a complir amb la resta de les línies.

Compartir El grup de treball d"Hisenda i Model Econòmic proposa crear u... Compartir El grup de treball d"Hisenda i Model Econòmic proposa crear u... Compartir El grup de treball d"Hisenda i Model Econòmic proposa crear u... Compartir El grup de treball d"Hisenda i Model Econòmic proposa crear u... Compartir

Arxius relacionats