Nota de premsa

El Consell col·labora amb ASCER per a impulsar la transformació i modernització de l'estructura productiva del sector ceràmic
07/08/2020

- La Generalitat tracta de promoure la reactivació econòmica i social, especialment en el sector ceràmic, aprofitant el seu efecte tractor
- L'objectiu és la consecució dels objectius del Pla d'acció per a la transformació del model econòmic 2027, alineat amb els ODSEl Ple del Consell ha aprovat la concessió d'una subvenció a l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) per al desenvolupament d'activitats formatives i divulgatives dirigides a empreses, treballadors i treballadores, amb l'objectiu de contribuir a l'impuls de la transformació modernitzadora de l'estructura productiva a la Comunitat Valenciana.

Es tracta d'impulsar que les capacitats dels professionals del sector s'adapten als nous processos de clústers industrials. També es duran a terme activitats per a la millora de la competitivitat de les empreses associades. La subvenció tindrà una dotació d'un milió d'euros.

Aquesta col·laboració es materialitzarà mitjançant el desenvolupament de seminaris, jornades de treball, actuacions formatives diverses, estudis, informes, col·laboracions amb universitats i centres d'investigació, accions promocionals i projectes sectorials d'R+D+I relacionats fonamentalment amb la consecució dels objectius del Pla d'acció per a la transformació del model econòmic valencià 2027, que està, al seu torn, alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de l'ONU.

La col·laboració establida en aquest conveni està encaminada a donar una resposta adequada als principals reptes que la societat valenciana ha d'afrontar en la dècada vinent segons es preveu en el Pla d'acció per a la transformació del model econòmic valencià 2027.

Les actuacions del conveni redundaran en l'enfortiment de la competitivitat de l'economia valenciana adaptada als desafiaments tecnològics; en la millora dels nivells de benestar dels valencians; en la generació de més i millors ocupacions, en la millora de la seguretat i la salut en el treball; en la garantia de la igualtat d'oportunitats, i en l'impuls d'un desenvolupament social i econòmic, mediambientalment sostenible i territorialment equilibrat.

Amb aquesta col·laboració, el Consell també tracta de promoure projectes i mesures que impulsen la reactivació econòmica i social, i, en particular, el rellançament de la imatge del sector ceràmic i les indústries connexes; especialment, davant de l'actual escenari econòmic derivat de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, que ha provocat una paràlisi de l'activitat industrial, productiva i comercial, després de l'alçament de l'estat d'alarma.

Castelló acapara la producció ceràmica espanyola

Tot i ser una associació d'àmbit estatal, ASCER, està formada quasi íntegrament per empreses valencianes. El clúster ceràmic de Castelló n'aglutina més del 95 % de la producció i de l'exportació nacional.

Aquesta associació compta també amb capacitat per a promoure i liderar accions d'àmbit sectorial, amb repercussions rellevants en el desenvolupament territorial i cap a altres sectors productius.

Transformar el model econòmic

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic s'ha fixat entre els seus objectius establir les bases perquè la Comunitat Valenciana avance cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l'obertura i la connexió amb l'exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental, com productiva i social.

Per a fer-ho, es va elaborar el Pla d'acció per a la transformació del model econòmic valencià 2027, com a continuació del Document de bases i elements orientadors aprovat a Elx, que fixa entre els seus objectius estratègics la millora del capital humà disponible, l'impuls de la generació d'ocupació sostenible i de qualitat, el foment de la investigació i el desenvolupament tecnològic d'excel·lència, així com l'enfortiment de les relacions entre el sistema educatiu i el sector productiu, que permeten la consecució d'un model sostenible a llarg termini.

Es consideren com a eines fonamentals per a avançar cap a un model econòmic basat en el coneixement i la innovació, la millora contínua i transformadora del capital humà a través de la generació i transmissió del coneixement, afavorir la creació d'ocupació altament qualificada mitjançant el foment de noves competències i capacitats tecnològiques en la indústria, l'impuls de la connexió i la col·laboració entre universitats i el teixit empresarial, la promoció d'actuacions que milloren la seguretat i salut laboral, i l'establiment i modernització de programes d'aprenentatge permanent.

Compartir El Consell col·labora amb ASCER per a impulsar la transformac... Compartir El Consell col·labora amb ASCER per a impulsar la transformac... Compartir El Consell col·labora amb ASCER per a impulsar la transformac... Compartir El Consell col·labora amb ASCER per a impulsar la transformac... Compartir