Nota de premsa

El Consell valida la tramitació del contracte de serveis i subministraments de la xarxa d'extensió de la TDT
07/08/2020

- La xarxa d'extensió de TDT de la Generalitat permet donar servei de televisió digital en zones on els radiodifusors no donen cobertura
- Dona cobertura a uns 208.000 habitants, de 171 municipis de la Comunitat Valenciana, principalment en entorns ruralsEl Ple del Consell ha validat la tramitació d'emergència de la contractació de serveis i subministraments per a garantir la recepció del senyal de televisió a les zones de cobertura de la xarxa d'extensió de TDT de la Generalitat Valenciana.

La Generalitat disposa d'una xarxa d'extensió de televisió digital terrestre (TDT), posada en marxa en virtut de la normativa estatal, que permet que les administracions públiques i entitats dependents d'aquestes puguen dur a terme iniciatives per a la difusió del servei de televisió digital a la ciutadania, en zones on les xarxes dels radiodifusors públics i privats no donen cobertura.

La xarxa d'extensió de TDT, desplegada a fi que el màxim nombre possible de ciutadans i ciutadanes puga gaudir d'aquest servei, compleix una funció important de cohesió social i de vertebració territorial. La xarxa dona cobertura a uns 208.000 habitants, de 171 municipis de la Comunitat Valenciana, principalment en entorns rurals.

Des de la xarxa, conformada per un total de 131 centres, es difonen sis dels huit canals múltiples digitals o múltiplex de TDT existents, cinc nacionals i un d'autonòmic, pels quals es transmet el senyal dels canals públics i privats de televisió digital.

L'objectiu d'aquesta contractació és la realització de les actuacions tecnològiques necessàries en els centres d'extensió per a adaptar-se al segon dividend digital i donar compliment a la regulació europea i estatal, i amb la finalitat de garantir la recepció del servei de televisió digital terrestre als municipis als quals dona cobertura aquesta xarxa.

L'adaptació de les emissions al segon dividend digital afecta tots els operadors de difusió de televisió digital, en aquest cas la Generalitat, que presten servei en un territori i que són responsables de les xarxes de centres que s'encarreguen del transport i la difusió dels senyals de televisió i ràdio que s'emeten via TDT.

Amb aquesta iniciativa, es persegueix, a més, garantir el dret de la ciutadania a l'accés a la informació que proporcionen els canals de televisió que es difonen a través de la xarxa, especialment, l'accés a la informació sobre salut pública i les mesures sanitàries i d'ordre social que s'han de prendre en consideració per a la prevenció i contenció de la pandèmia en l'actualitat.

Servei d'interés general

Els serveis de comunicació audiovisual són considerats serveis d'interés general i, en particular, el servei públic constitueix un servei essencial d'interés econòmic general, segons s'estableix en la legislació estatal (Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual) i en la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat.

En concret, en relació amb la COVID-19, diversos estudis recents indiquen que la televisió és el mitjà més utilitzat per la població per a mantindre's al corrent de la pandèmia i les mesures adoptades per les administracions i que, no només resulta la principal font informativa sinó que, a més, és considerada la font més creïble d'informació.

El contracte ha sigut adjudicat a l'empresa Retevisión per un import de 362.876,87 euros, IVA inclòs, i s'ha emprat la tramitació d'emergència, ja que es tracta d'una actuació urgent i inajornable que s'ha d'escometre de manera immediata per a complir amb el calendari estatal establit per al segon dividend digital. El termini d'execució és de 4 mesos.

Compartir El Consell valida la tramitació del contracte de serveis i su... Compartir El Consell valida la tramitació del contracte de serveis i su... Compartir El Consell valida la tramitació del contracte de serveis i su... Compartir El Consell valida la tramitació del contracte de serveis i su... Compartir