Nota de premsa

El Consell destina 300.000 euros a la innovació i la millora de la competitivitat de les empreses de la Comunitat Valenciana
04/09/2020

- La col·laboració amb les cambres de comerç iniciada en 2007 ha possibilitat que compten amb una estructura altament professionalitzada i especialitzada en matèria d'innovació


El Ple del Consell ha autoritzat la signatura d'un conveni entre la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

Aquest conveni, dotat amb 300.000 euros per a l'exercici 2020, té com a objectiu col·laborar en la difusió dels avantatges de la innovació i la millora de la competitivitat en l'empresa comercial.

La col·laboració amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, i les cambres que l'integren, en matèria d'innovació s'inicia en 2007 amb la signatura d'un conveni per al desenvolupament del Pla d'impuls a centres de gestió del coneixement en innovació comercial, que compta amb una dotació inicial de 2.000.000 d'euros.

Aquest conveni s'ha anat mantenint en termes semblants, ampliant el seu objecte, de manera que, a partir de 2008, la finalitat que ha tingut ha sigut col·laborar en el desenvolupament del Pla d'innovació del comerç valencià.

Es tracta de reforçar el paper del Consell com a òrgan de representació i coordinació dels interessos i els programes d'impuls empresarial que desenvolupen les cinc cambres de comerç de la Comunitat Valenciana, i propiciar que dispose d'una estructura adequada per a prestar aquests serveis.

La col·laboració entre la Conselleria d'Economia Sostenible i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, i les cambres que l'integren, en exercicis anteriors, ha permés que les cambres de la Comunitat Valenciana disposen d'una estructura pròpia, altament professionalitzada i especialitzada en matèria d'innovació, amb capacitat de prestar serveis de manera coordinada al teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

El conveni amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana permetrà continuar prestant tots aquests serveis i d'aquesta manera, junt amb la resta d'activitats que duu a terme el Consell en col·laboració amb la Generalitat, continuar contribuint a la competitivitat de les pimes comercials i a la configuració d'una estructura comercial més harmònica i atractiva.

Compartir El Consell destina 300.000 euros a la innovació i la millora ... Compartir El Consell destina 300.000 euros a la innovació i la millora ... Compartir El Consell destina 300.000 euros a la innovació i la millora ... Compartir El Consell destina 300.000 euros a la innovació i la millora ... Compartir