Nota de premsa

El Consell regula l'acreditació del personal d'infermeria per a indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments
25/09/2020

- El decret regula la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris per part d'infermeres i infermers
- És la primera vegada que es regula aquesta acreditació a la Comunitat Valenciana, tant per al sector públic com per al privatEl Ple del Consell ha aprovat el decret del Consell mitjançant el qual es regula el procediment d'acreditació per a la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part de les infermeres i els infermers a la Comunitat Valenciana.

Aquest projecte és pioner, en regular-se per primera vegada el procediment que suposa l'habilitació a la Comunitat Valenciana perquè les infermeres i els infermers indiquen, usen i autoritzen la dispensació de determinats medicaments i productes sanitaris d'ús humà.

Es tracta d'una novetat introduïda per la modificació del Reial decret 954/2015, realitzada mitjançant Reial decret 1302/2018, que atribueix la competència per a regular el procediment d'acreditació corresponent a les comunitats autònomes.

Amb la finalitat de possibilitar al més prompte possible l'habilitació per a la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà del nombre més gran possible d'infermeres i infermers, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va dictar una resolució inicial d'acreditació, de data 1 de juliol de 2019, referida a l'àmbit de cures generals.

Es tractava així d'agilitzar i simplificar el procés d'acreditació en relació amb el conjunt de professionals del sector que compten amb una experiència professional mínima d'un any, com exigeix el Reial decret 954/2015, per prestar, o haver prestat, serveis en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la Conselleria i adscrits a aquesta.

Amb l'aprovació d'aquest decret es regula el procediment general en la matèria i s'habiliten les vies precises per a l'acreditació de les infermeres i els infermers, tant del sector públic com del sector privat.

Compartir El Consell regula l"acreditació del personal d"infermeria per... Compartir El Consell regula l"acreditació del personal d"infermeria per... Compartir El Consell regula l"acreditació del personal d"infermeria per... Compartir El Consell regula l"acreditació del personal d"infermeria per... Compartir