Nota de premsa

La Conselleria d'Habitatge participa en la creació de l'Observatori Municipal de l'Habitatge d'Alcoi
16/10/2020

- Els directors generals d'Emergència Social i d'EVHA assisteixen a la constitució d'aquest organisme


Representants de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica han participat en la sessió de constitució de l'Observatori Municipal de l'Habitatge (OMHA) d'Alcoi. L'objectiu d'aquest organisme és analitzar les necessitats de la ciutat en matèria d'habitatge i dissenyar les polítiques necessàries que donen resposta a aquestes, tot això en un entorn de participació i transferència d'informació.

Per part de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica formen part d'aquest observatori la directora general d'Emergència Habitacional, Pura Peris; el director general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), Alberto Aznar, i l'arquitecta de l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVH), Mar Alonso.

El Ple de l'OMHA està constituït per representants municipals de les associacions veïnals d'Alcoi; la Conselleria d'Habitatge; Càritas; Creu Roja; el Col·legi d'Advocats; el Col·legi d'Arquitectes; l'Associació d'Empreses de la Construcció; el Servei de Mediació i Intervenció Socioeducativa; Serveis Socials; departaments d'Habitatge, Urbanisme i Arquitectura; la Policia Local; la Policia Nacional, així com un representant de cada un dels partits polítics amb representació municipal.

Entre les tasques d'aquest nou ens estan: avaluar els efectes de les mesures municipals introduïdes en matèria d'habitatge a fi de permetre un control de l'aplicació i proposar correccions i millores, elaborar indicadors que permeten un diagnòstic de les polítiques aplicades i planificar línies d'actuació.

Una altra de les competències que tindrà serà l'elaboració d'estudis relacionats amb els preus de l'habitatge i l'evolució d'aquests, l'oferta i la demanda; sobre la pèrdua de l'habitatge per desdonament o execució hipotecària; estudis específics a fi d'identificar la problemàtica de l'envelliment, i els espais de possible exclusió social. De la mateixa manera, també vetlarà per l'estat i la suficiència del parc públic d'habitatges de la ciutat i proposarà mesures per a garantir-ne la idoneïtat i la inserció social.

Compartir La Conselleria d"Habitatge participa en la creació de l"Obser... Compartir La Conselleria d"Habitatge participa en la creació de l"Obser... Compartir La Conselleria d"Habitatge participa en la creació de l"Obser... Compartir La Conselleria d"Habitatge participa en la creació de l"Obser... Compartir

Arxius relacionats