Nota de premsa

Sanitat insisteix en la importància del diagnòstic precoç per a continuar reduint els nous casos de VIH
30/11/2020

- En 2019 es van notificar 386 casos nous, majoritàriament homes de 25 a 44 anys que van mantindre relacions sexuals sense protecció
- Ana Barceló: "Els tractaments han millorat, però l'estigma social persisteix i només causa patiment; discriminar no protegeix enfront del VIH"La Comunitat Valenciana va comptabilitzar 386 casos nous d'infecció per VIH durant l'any passat, majoritàriament barons que havien mantingut relacions sexuals sense protecció. Es tracta de xifres que representen una reducció del 6,3 % respecte a 2018 i que situen la taxa d'incidència en nivells pròxims als del conjunt d'Espanya. Per a continuar amb aquesta tendència a la baixa, i aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Sida, les persones expertes insisteixen en la importància de la prevenció i del diagnòstic precoç.

La distribució per províncies dels nous diagnòstics d'infecció per VIH és la següent: 132 a Alacant, 24 a Castelló i 230 a la província de València. Majoritàriament homes (336 barons enfront de 50 dones) que tenen entre 25 i 44 anys. L'edat es retarda per a les dones (el 68 % dels casos de 2019 es va concentrar entre els 30 i els 49 anys).

Pel que fa al mecanisme de transmissió més freqüent, si es descarta l'ús de drogues per via parenteral i la via materna (pràcticament inexistent), el contagi sexual representa més del 95 % del total dels diagnòstics nous.

Per aquest motiu, les persones expertes insisteixen en la importància, d'una banda, de la prevenció i, d'altra banda, del diagnòstic precoç. Advoquen per l'ús del preservatiu en qualsevol relació sexual, per detectar com més prompte millor els casos per a ajudar a trencar les cadenes de transmissió i perquè la teràpia antiretroviral primerenca alenteix el deteriorament del sistema immunitari i contribueix a la prevenció en disminuir la càrrega viral, que arriba a ser indetectable i es redueix la probabilitat de transmissió a altres persones.

En aquest sentit, els/les especialistes destaquen que el retard diagnòstic és molt més elevat en les dones que en els homes (53,4 % en les dones enfront del 37,4 % en els homes). Atribueixen aquesta circumstància a una baixa percepció de risc individual i al fet que segons ha augmentat l'efectivitat dels tractaments antiretrovirals, ha anat abaixant l'interés social que suscita el virus. El que no ha variat és l'estigmatització i la discriminació associades al VIH, que també influeixen negativament en la disposició individual a fer-se la prova diagnòstica.

Tractaments que milloren la qualitat de vida

Un 4,6 % dels diagnòstics nous de VIH en 2019 corresponia a casos que complien algun criteri de cas de sida, amb diferències significatives entre homes i dones (el 82,8 % dels casos eren homes i el 17,2 %, dones). Amb aquests, un total de 14.169 persones amb VIH van rebre tractament antiretroviral als hospitals de la Comunitat Valenciana l'any passat. A hores d'ara, els tractaments no són curatius, però milloren substancialment la qualitat de vida de les persones afectades.

En aquest sentit, la mortalitat atribuïda a la malaltia ha anat disminuint de manera progressiva a la Comunitat Valenciana des de la meitat de la dècada dels noranta.

"La malaltia té tractaments cada vegada més efectius que fan que es cronifique i milloren la qualitat de vida i la supervivència de les persones afectades, però cal continuar treballant contra la discriminació. Estigmatitzar no protegeix enfront del VIH, només causa patiment", apunta la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

Prop de 20.000 visites i quasi 6.000 proves de VIH

En matèria de prevenció, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública disposa de tres centres d'Informació i Prevenció del VIH/Sida i ITS enquadrats als centres de Salut Pública d'Alacant, Castelló i València. En aquests, es van atendre prop de 20.000 visites presencials en 2019 (entre primeres visites, visites successives i altres visites) i al voltant de 2.300 atencions telefòniques. A més, els CIP valencians van realitzar l'any passat quasi 6.000 proves de VIH.

D'altra banda, es van concedir ajudes per un import total de 485.500 euros (entre fons propis i a càrrec de l'IRPF que gestiona la Comunitat Valenciana) a entitats amb projectes en l'àmbit del VIH.

Les campanyes dirigides a públics diana, les intervencions educatives en centres escolars (més públics que privats o concertats, 71 % enfront del 29 %) i la formació dels professionals sanitaris completen el ventall d'activitats preventives que ha desenvolupat la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en 2019.

Compartir Sanitat insisteix en la importància del diagnòstic precoç per... Compartir Sanitat insisteix en la importància del diagnòstic precoç per... Compartir Sanitat insisteix en la importància del diagnòstic precoç per... Compartir Sanitat insisteix en la importància del diagnòstic precoç per... Compartir