Nota de premsa

El Consell aprova l'oferta pública d'ocupació de 2020 per a personal gestionat per Sanitat
04/12/2020

- El total de l'oferta ascendeix a 1.541 places, de les quals 1.506 corresponen a places estatutàries i 35 són funcionarials
- Les places oferides en 2020, junt amb les de 2017, 2018 i 2019, suposen l'OPO més gran realitzada fins al moment, amb 15.000 placesEl Ple del Consell ha aprovat l'oferta pública d'ocupació (OPO) de 2020 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que està constituïda per places vacants i dotades econòmicament en el Pressupost de la Generalitat per al present exercici 2020.

El total d'aquesta oferta aprovada per aquest decret ascendeix a 1.541 places, que es detallen per categories professionals, amb indicació del nombre total de places per categoria i sistema de provisió, nombre de places corresponents al torn lliure i nombre de places corresponents a promoció interna de personal estatutari fix i funcionari de carrera.

En concret, aquestes 1.541 places corresponen a 1.506 places estatutàries (869 de torn lliure i 637 de promoció interna) i 35 llocs funcionarials (21 places de torn lliure i 14 de promoció interna).

Per categories, entre les 869 places estatutàries de torn lliure, hi ha 30 places d'administratius, 6 d'analista programador i de sistemes, 50 d'auxiliar administratiu, 7 d'auxiliar de farmàcia, 50 de zelador, 1 de dietista-nutricionista, 26 d'infermer especialista familiar i comunitària, 26 d'infermer especialista obstetricoginecològic, 11 d'infermer especialista en salut mental, 196 d'infermer d'institucions sanitàries (IS), 3 d'infermer SAMU.

S'inclouen també 140 places de facultatiu especialista, 8 de fisioterapeuta, 6 de gestió de la funció administrativa, 1 d'enginyer superior, 1 d'enginyer tècnic, 4 de locutor CICU, 1 de logopeda, 1 de metge de centre de planificació familiar (CPF), 1 de metge documentació clínica i admissió, 1 de metge d'equip mòbil, 119 de metge de família d'equip d'atenció primària (EAP).

Així mateix, s'ofereixen 18 places de metge SAMU, 2 de metge unitat d'hospitalització a domicili (UHD), 2 de metge d'urgència hospitalària, 8 d'odontòleg, 1 d'òptic/optometrista, 34 de pediatre EAP, 2 de periodista, 60 de tècnic de cures auxiliars d'infermeria (TCAE), 7 de tècnic d'emergències sanitàries, 1 de tècnic d'ergonomia, 3 de tècnic especialista en anatomia patològica, 3 de tècnic especialista en documentació sanitària, 22 de tècnic especialista de laboratori.

També es comptabilitzen una plaça de tècnic especialista en medicina nuclear, 10 de tècnic especialista radiodiagnòstic, 4 de tècnic especialista en radioteràpia, 2 de tècnic de la funció administrativa, 2 de tècnic d'higiene, 5 de tècnic d'informàtica, 1 de tècnic intermedi, 3 de tècnic de manteniment, 1 de fisioterapeuta ocupacional i 3 de treballadora social.

Promoció interna

Respecte a les 637 places de promoció interna de personal estatutari, corresponen a 36 places d'administratiu, 6 places d'analista programador, 57 d'auxiliar administratiu, 7 d'auxiliar de farmàcia, 50 de zelador, 26 d'infermer especialista, 11 d'infermer especialista obstetricoginecològic, 11 d'infermer especialista en salut mental, 196 d'infermer d'IS, 3 d'infermer SAMU, 40 de facultatiu especialista.

A més, s'ofereixen 8 places de fisioterapeuta, 6 de gestió de la funció administrativa, 1 d'enginyer tècnic, 4 de locutor CICU, 1 de metge CPF, 1 de metge de documentació clínica i admissió, 30 de metge de família EAP, 5 de metge SAMU, 1 de metge UHD, 1 de metge d'urgència hospitalària, 2 d'odontòleg, 9 de pediatre EAP, 1 de periodista, 60 de TCAE, 7 de tècnic d'emergències sanitàries, 1 de tècnic d'ergonomia, 2 de tècnic especialista de laboratori, 10 de tècnic especialista en radiodiagnòstic, 4 de tècnic especialista en radioteràpia, 2 de tècnic de funció administrativa, 1 de tècnic d'higiene, 5 de tècnic d'informàtica, 1 de tècnic intermedi, 2 de tècnic de manteniment, 1 de terapeuta ocupacional i 3 de treballador social.

Llocs funcionarials

Quant als 35 llocs funcionarials, corresponen a 1 plaça de metge d'Administració sanitària de torn lliure i 1 de promoció interna, 7 places de metges de salut pública de torn lliure i 5 de promoció interna, 2 de laboratori d'anàlisi química de torn lliure i 1 de promoció interna, 1 d'anàlisis epidemiològiques i estadístiques sanitàries de torn lliure i 1 de promoció interna.

També s'hi inclouen 3 places d'inspector mèdic de serveis sanitaris de torn lliure i 2 de promoció interna, 1 de gestió d'Administració sanitària de torn lliure i 1 de promoció interna, 2 d'infermers de salut pública de torn lliure i 1 de promoció interna, 1 de seguretat alimentària i laboratori de torn lliure, 2 d'inspector de serveis sanitaris de torn lliure i 1 de promoció interna.

Oferta més gran d'ocupació pública

D'aquesta manera, enguany s'ha començat a fer efectiva l'oferta d'ocupació pública més gran realitzada fins al moment, atés que s'han començat a publicar i estan pendents d'executar les convocatòries dels processos selectius corresponents als anys 2017, 2018 i 2019.

Així, junt amb les places oferides en 2020, sumen un total de 14.929 places estatutàries i 463 llocs funcionarials, que reduiran els índexs de temporalitat i donaran estabilitat a les plantilles de les institucions sanitàries.

Compartir El Consell aprova l"oferta pública d"ocupació de 2020 per a p... Compartir El Consell aprova l"oferta pública d"ocupació de 2020 per a p... Compartir El Consell aprova l"oferta pública d"ocupació de 2020 per a p... Compartir El Consell aprova l"oferta pública d"ocupació de 2020 per a p... Compartir

Arxius relacionats