Nota de premsa

Els depòsits de les entitats a la Comunitat Valenciana creixen un 7,4 % i arriben als 118.000 milions en el tercer trimestre de 2020
21/01/2021

- Els crèdits concedits també presenten un creixement interanual positiu (2,09 %) per segon trimestre consecutiu després d'acumular caigudes continuades des de 2009
- Juan Pérez: "Les dades reflecteixen la reducció del consum que ha tingut lloc de forma global a causa de la pandèmia"Els depòsits en bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit que operen a la Comunitat Valenciana han augmentat un 7,4 % en el tercer trimestre de 2020, respecte del mateix període de l'any anterior, la qual cosa suposa l'increment més gran dels últims tres anys, i han arribat a la xifra de 118.000 milions d'euros, segons les dades de l'últim 'Butlletí de les Entitats de Depòsit de la Comunitat Valenciana' elaborat per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Atesa la tipologia de l'entitat en la qual figuren aquests depòsits, el 86 % estan en bancs i caixes d'estalvi (102.000 milions) mentre que el 13,96 % es troben en cooperatives de crèdit (16.588 milions).

Per al director general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera, Juan Pérez, les dades a l'alça dels depòsits reflecteixen "la reducció del consum que ha tingut lloc tant en l'àmbit nacional com en l'internacional, fonamentalment a causa de la pandèmia". "En èpoques d'incertesa hi ha una tendència creixent a l'estalvi".

Les dades revelen també el fort impuls dels depòsits en cooperatives de crèdit, que han crescut un 15,8 % el setembre de 2020 en comparació amb el mateix mes de 2019. Aquest increment se situa per damunt de l'experimentat en el conjunt del país (13,6 %) i és degut al major arrelament històric d'aquestes entitats a la nostra comunitat.

Els depòsits de les entitats a la Comunitat Valenciana suposen el 8,66 % del total nacional, la qual cosa ens situa com el quart territori amb més volum de depòsits, precedits per Andalusia (10,04 %), Catalunya (13,84 %) i Madrid (27,07 %).

"L'efecte capitalitat torna a quedar demostrat també en relació amb la situació bancària i el fet que les seus operatives de la major part de les grans entitats financeres espanyoles es troben a Madrid genera l'efecte que es localitzen en aquestes seus els depòsits de clients rellevants, com els corporatius o els de grans patrimonis", ha explicat Juan Pérez.

En línies generals, el pes dels depòsits a la Comunitat Valenciana respecte del total nacional es manté relativament estable en els últims 15 anys.

Crèdits

Pel que fa als crèdits, el butlletí d'entitats mostra un ascens interanual d'aquests del 2,09 % en el tercer trimestre de 2020 fins als 110.000 milions.

Segons el tipus d'entitat que els concedeix, els crèdits atorgats per cooperatives suposen menys en volum (11.183 milions), però experimenten un creixement més gran (3,11 %). Per la seua banda, els crèdits atorgats per bancs i caixes d'estalvi assoleixen un volum més elevat (99.810 milions) però experimenten un creixement més reduït (1,97 %).

En el cas de les cooperatives de crèdit, la seua quota de mercat a la Comunitat Valenciana arriba per primera vegada al 10,08 %, la xifra més alta de tota la sèrie històrica, que comença en 2006.

Respecte al conjunt del país, els crèdits concedits per entitats radicades a la Comunitat Valenciana representen el 8,98 %, la qual cosa suposa que som el quart territori per volum global. Per davant hi ha Andalusia (12,06 %), Catalunya (16,80 %) i Madrid (29,39 %).

Oficines bancàries

Per la seua banda, la xifra d'oficines bancàries ascendeix a 2.188, de les quals 1.147 estan situades a la província de València, 776 a la província d'Alacant i 265 a la de Castelló.

Les oficines bancàries a la Comunitat Valenciana representen el 9,61 % del total nacional. Quant a la seua evolució, en els últims dotze mesos la xifra d'oficines físiques a la Comunitat Valenciana ha descendit un 10 %, en línia amb el procés de tancament d'oficines que es viu en el conjunt del país i en l'àmbit internacional.

Així mateix, els depòsits contractats mitjançant banca electrònica representen un 3,69 % del total del conjunt del país i arriben ja als 50.571 milions.

Butlletí trimestral d'entitats

El butlletí trimestral d'entitats de depòsit mostra una foto fixa, reflecteix l'activitat bancària en un moment determinat i ofereix al mateix temps una sèrie històrica per a veure l'evolució que s'ha seguit.

"Aquestes dades són molt útils per a l'elaboració d'anàlisis i per a dibuixar tendències, tant en l'àmbit universitari o investigador com per a la ciutadania en general, per això continuarem donant suport a la realització d'aquest butlletí", ha assenyalat Juan Pérez.

Compartir Els depòsits de les entitats a la Comunitat Valenciana creixe... Compartir Els depòsits de les entitats a la Comunitat Valenciana creixe... Compartir Els depòsits de les entitats a la Comunitat Valenciana creixe... Compartir Els depòsits de les entitats a la Comunitat Valenciana creixe... Compartir