Nota de premsa

El Consell col·labora amb la Fundació UJI-Empresa per a oferir pràctiques formatives en la seu de la Fundació CV-Regió Europea a Brussel·les
12/03/2021

- L'objectiu és oferir formació en internacionalització d'empreses a les persones participants en el programa IVACE Exterior 2020
- Les pràctiques es desenvoluparan fins al pròxim 31 de setembreEl Consell ha aprovat un conveni de cooperació educativa entre la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FCVRE) i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI), que estableix les bases per a la realització de pràctiques formatives en l'oficina de l'FCVRE a Brussel·les.

Aquest conveni respon a l'interés de les dues institucions per contribuir a la millora i el perfeccionament de la formació de la joventut de la Comunitat Valenciana, per a complementar el seu procés d'adquisició d'habilitats, per mitjà de la realització de pràctiques formatives.

En concret, les pràctiques es dirigeixen a les persones que participen en el programa IVACE Exterior 2020, de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, de manera que se'ls ofereix la possibilitat de completar la seua formació en internacionalització d'empreses durant la seua estada a Brussel·les.

La concessió de la beca no implica cap vincle laboral entre la persona seleccionada i l'IVACE, la FUE-UJI o l'FCVRE, i les pràctiques formatives es realitzaran fins al pròxim 31 de setembre.

Així mateix, la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea posarà a la disposició de la persona becada l'estructura i els mitjans materials necessaris perquè puga desenvolupar adequadament el seu programa formatiu.

Cal destacar que l'FCVRE té entre els seus objectius formar professionals, incloses persones joves universitàries en pràctiques, de la Comunitat Valenciana en temes europeus, per mitjà d'estades formatives a Brussel·les.

A més, s'ocupa de potenciar la participació de tots els sectors amb presència a la Comunitat Valenciana en les polítiques que desenvolupa la Unió Europea i impulsar-ne el coneixement, així com assistir al Consell en l'àmbit de les seues competències en matèries europees.

Per la seua banda, la FUE-UJI és una institució amb personalitat jurídica pròpia, de caràcter cultural, sense ànim de lucre, que promou el Consell Social de la Universitat Jaume I i la Confederació d'Empresaris de Castelló (CEC).

Compartir El Consell col·labora amb la Fundació UJI-Empresa per a oferi... Compartir El Consell col·labora amb la Fundació UJI-Empresa per a oferi... Compartir El Consell col·labora amb la Fundació UJI-Empresa per a oferi... Compartir El Consell col·labora amb la Fundació UJI-Empresa per a oferi... Compartir