Nota de premsa

El Consell autoritza la contractació del manteniment d'infraestructures de transport de la província d'Alacant per 92,2 milions d'euros
30/04/2021

- Els treballs objecte de licitació tenen un termini d'execució de 48 mesos
- L'obra es divideix en lots corresponents a Alacant nord, centre i sud, amb un import base de licitació de 25,6 milions d'eurosEl Consell ha aprovat la contractació de les obres de conservació, adequació i manteniment de les infraestructures de transport de la Generalitat a la província d'Alacant.

Els treballs objecte de licitació tenen un termini d'execució de 48 mesos. L'import base de licitació ascendeix a 76.859.504,13 euros i el valor estimat del contracte és de 92.231.404,95 euros.

Per a millorar-ne l'execució, l'obra es divideix en tres lots, corresponents, respectivament, a les zones d'Alacant nord, Alacant centre i Alacant sud, amb un import base de licitació per a cada una de 25.619.834,71 euros.

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha de garantir la conservació adequada de les infraestructures al servei de la mobilitat en el seu àmbit competencial i el vigent contracte de conservació de la província d'Alacant es troba pròxim a concloure, per la qual cosa és necessari licitar-ne un de nou, de manera que es garantisca la continuïtat en el manteniment de les infraestructures.

El contracte preveu la realització del conjunt d'activitats necessàries per a assolir el manteniment dels nivells de servei de les infraestructures de transport esmentades i adequar-les a les situacions i exigències de la societat.

Compartir El Consell autoritza la contractació del manteniment d"infrae... Compartir El Consell autoritza la contractació del manteniment d"infrae... Compartir El Consell autoritza la contractació del manteniment d"infrae... Compartir El Consell autoritza la contractació del manteniment d"infrae... Compartir